Printversie

Persberichten

Om de maatschappelijke rol van het vrije beroep in de verf te zetten, communiceert de Federatie Vrije Beroepen regelmatig in de pers. Hieronder vindt u een overzicht van onze persberichten. 

Journalisten kunnen contact opnemen via e-mail voor meer informatie en/of toevoeging aan onze perslijst.

Vrije beroepers kunnen zich inschrijven voor onze nieuwsbrief.

 

 

Sorteer op datum  Sorteer op titel


Datum
Titel

23/09/05 FVIB op artsenbetoging

24/03/06 FVIB op Ondernemen 2006 met infosessie 'samenwerkingsvormen voor het vrije beroep'

29/06/07 FVIB over de open brief over de vermarkting van de zorg

20/12/06 FVIB over een mogelijke herziening van de Wet Handelspraktijken

07/10/12 FVIB over reactie Van der Maelen: grondige evaluatie antiwitwaswet noodzakelijk

01/12/06 FVIB over resultaten enquête samenwerken in het vrije beroep

09/07/09 FVIB positief over Vlaams regeerakkoord. Zorgverstrekkers eerste lijn willen centrale rol in Vlaams preventiebeleid.

26/08/10 FVIB sluit overeenkomst met Duitse BFB

29/11/06 FVIB tevreden met nieuwe wet bescherming beroepstitels

04/10/11 FVIB tevreden met uitstel indienen elektronische aangifte vennootschapsbelasting

28/03/12 FVIB tevreden over bereikte akkoord in Paritair Comité Vrije Beroepen (PC 336)

16/12/11 FVIB vraagt overleg over omzetting wet Marktpraktijken na tweede arrest Grondwettelijk Hof

25/10/11 FVIB waarschuwt voor de invoering van BTW plicht voor juridische vrije beroepen

27/02/13 FVIB wil behoud wet op de vrije beroepen

07/04/11 FVIB wil snelle omzetting wet Handelspraktijken naar Belgische wet op vrije beroepen

21/02/14 FVIB wordt Federatie Vrije Beroepen: een nieuwe naam, zelfde aanpak

27/09/06 FVIB Workshop 'Tips voor een perfect associatiecontract' - 3 oktober Brussel

23/11/07 FVIB-enquête : Vrije Beroepers vragen beperking beroepsaansprakelijkheid

11/10/07 FVIB-enquête over beroepsaansprakelijkheid in het vrije beroep

07/12/09 FVIB-Praktijkhandboek voor vrije beroepen 'Samenwerken in associatie'
  |1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|