Printversie

FVIB positief over Vlaams regeerakkoord. Zorgverstrekkers eerste lijn willen centrale rol in Vlaams preventiebeleid.

In een eerste reactie onthaalt de bij UNIZO aangesloten Federatie voor Vrije en Intellectuele Beroepen (FVIB) het Vlaams regeerakkoord positief. Voor het eerst heeft de regering oog voor het vrije beroep als expliciete doelgroep in het sectorbeleid. De Federatie  dringt er wel op aan voor  de zelfstandige zorgverstrekkers in de eerste lijn een  rol  te voorzien in het preventiebeleid.

Het  nieuw Vlaams regeerakkoord erkent het vrije beroep voor het eerst als expliciete doelgroep in het sectorbeleid. Bovendien vindt  de Federatie haar eigen prioriteiten in het akkoord terug onder meer inzake managementcompetenties in het onderwijs, innovatieve bedrijfsorganisatie, een sterk gezondheidsbeleid in overleg met de betrokken beroepsorganisaties en de ondersteuning van duo-en groepspraktijken via een eerstelijnsfonds.

De nieuwe Vlaamse regering wil inzetten op een doeltreffend en doelmatig preventiebeleid.  In het akkoord  wordt  daarbij  gesproken over samenwerking met consultatiebureaus.  Gezien zelfstandige zorgverstrekkers door de patiënt in vele gevallen als het eerste aanspreekpunt worden gekozen, vervullen ze nu al  een belangrijke  taak op het vlak van preventie. Daarom dringt de UNIZO  Federatie van Vrije Beroepen er bij de nieuwe Vlaamse  regering op aan  om de betrokken organisaties van de zelfstandige zorgverstrekkers  als representatieve gesprekspartner te betrekken bij het uitwerken en de implementatie van het Vlaams  preventiebeleid. FVIB zal daartoe samen met de aangesloten beroepsorganisaties concrete voorstellen doen.

Klik hier voor het regeerakkoord, zoals voorgesteld op de persconferentie.

Meer info over dit persbericht : Katrien Penne, secretaris-generaal, 0474 98 36 84

www.fvib.be