Printversie

FVIB sluit overeenkomst met Duitse BFB

Vandaag sloot de Federatie voor Vrije en Intellectuele Beroepen (FVIB) een samenwerkingsovereenkomst met de Bundesverband der Freien Berufe (BFB). BFB is de zusterorganisatie van FVIB in Duitsland. “In een Europa waar grenzen steeds meer vervagen, kan een interprofessionele organisatie voor het vrije beroep niet achterblijven”, zegt Jan Sap, secretaris-generaal van FVIB. Via de samenwerking willen de organisaties grensoverschrijdend kennis en ervaringen uitwisselen, gezamenlijk activiteiten organiseren en meer wegen op het Europese beleid. FVIB en BFB voeren in een apart project met de steun van EFRO en het Agentschap Ondernemen onderzoek naar multidisciplinaire samenwerking in het vrije beroep.

Der Bundesverband der Freien Berufe (BFB) is net als FVIB een interprofessionele organisatie voor het vrije beroep. Duitsland telt vandaag meer dan een miljoen vrije beroepsbeoefenaars. Samen stellen ze meer dan vier miljoen mensen tewerk. BFB ontstond in 1949 en overkoepelt vandaag zo’n 86 organisaties van vrije beroepen. Omdat Europa steeds belangrijker wordt voor de sector, heeft BFB naast de hoofdzetel in Berlijn nog een bijkantoor in Brussel. Het vriendschapsakkoord met FVIB is het vijfde voor BFB. Eerder sloot BFB overeenkomsten met zusterorganisaties in Frankrijk, Oostenrijk, Zwitserland en Portugal. Voor FVIB is dit het eerste akkoord met een buitenlandse organisatie.

Door de krachten te bundelen, willen FVIB en BFB in de eerste plaats sterker staan om de belangen van vrije beroepen te verdedigen op Europees niveau. Daarnaast plannen de organisaties grensoverschrijdende activiteiten en wensen ze maximaal informatie uit te wisselen.

In een apart project dat de steun krijgt van het Europees Fonds voor Ruimtelijke Ontwikkeling (EFRO) en het Agentschap Ondernemen van de Vlaamse Overheid, leggen BFB en FVIB de landelijke deontologische voorwaarden inzake multidisciplinaire samenwerking tussen vrije beroepen naast elkaar. Daarnaast gaan ze na welke juridische constructies er in beide landen bij samenwerken mogelijk zijn.

Meer info: Sanderijn Vanleenhove, woordvoerster, 0479 44 50 78, sanderijn.vanleenhove@unizo.be

Foto's kunnen opgevraagd worden via Sanderijn Vanleenhove op bovenstaande gegevens.

Klik hier voor de samenwerkingsovereenkomst

 

middel100826 samenwerkingsovereenkomst FVIB & BFB-foto Luk Collet7664
Boven v.l.n.r.: Sanderijn Vanleenhove (woordvoerder FVIB) - Ulla Wolf (medewerker BFB) - Caroline Vöhringer (adviseur BFB) - Jan Sap (secretaris-generaal FVIB)
Onder v.l.n.r.: Ulrich Oesingmann (Voorzitter BFB) - Johan De Leenheer (Voorzitter FVIB)