Printversie

EXTERNE MANDATEN

Onze activiteiten op het vlak van belangenbehartiging gebeuren o.a. vanuit een reeks uiteenlopende externe mandaten die van belang zijn voor de sector van het vrije beroep. Deze mandaten situeren zich op diverse niveaus.

Hieronder een lijst van de mandaten op federaal, Vlaams en Brussels niveau:

 

 1.      HRZKMO (Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO)

 • Bureau
 • Hoge Raad
 • Vaste Commissie Vrije Beroepen
 • Vaste Commissie Beroepsreglementering
 

 2.      RSVZ (Rijksinstituut voor de Sociale Verzekering der Zelfstandigen) 

 

 3.      PC 336 (Paritair Comité 336 Vrije Beroepen) *


 4.      FSO (Fonds tot vergoeding van de in geval van Sluiting van Ondernemingen ontslagen werknemers)

 • Bijzonder Comité voor Social Profit en Vrije Beroepen
 

 5.      RIZIV (Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering) *

 • Algemene Raad
 • Verzekeringscomité
 • Commissie Begrotingscontrole
 • Beheerscomité Fonds Medische Ongevallen
 

 6.      Iriscare (bicommunautaire Dienst voor Gezondheid, Bijstand aan Personen en Gezinsbijslag)

 • Algemeen Beheerscomité *
 • Beheerraad voor Gezondheid en Bijstand aan Personen
 • Werkgroep Advies Begroting *
 

 7.      Agentschap Zorg en Gezondheid

 • Raadgevend Comité Zorg en Gezondheid *
 • Projectgroep Samenwerking en Zorgcapaciteit
 • Projectgroep Sociale Kaart
 • Projectgroep Zorgcoördinatie en Casemanagement
 

 8.      Vlaamse Raad WVG (Welzijn, Volksgezondheid en Gezin)

 • Intersectorale kamer
 • Sectorale kamer Gezondheid
 • Sectorale kamer Beleid Vlaamse Sociale Bescherming en Personen met een Handicap
 

 9.      VIVEL (Vlaams Instituut voor de Eerste Lijn)

 • Raad van Bestuur
 • Algemene Vergadering
 

 10.      VIKZ (Vlaams Instituut voor Kwaliteit van Zorg)

 • Raad van Bestuur
 • VIP² EL (feitelijke vereniging eerste lijn)
 

 11.  VASGAZ (Vlaams Agentschap voor Samenwerking rond Gegevensdeling tussen de Actoren in de Zorg)


 12.  Flanders’ Care


  [ * : mandaat van UNIZO ingevuld door Federatie Vrije Beroepen ]

 

Recent getweet
12 november
=═ We eindigen de week met onze laatste infographic ihkv de #Polsslag: 36.912 VB'ers in de prov West-Vlaanderen. Gemiddeld worden er hier 6 werknemers per werkgever tewerkgesteld! =╚ Meer over de trends en cijfers? =I https://t.co/9ChhP8CsIS @UNIZOwvl #vrijeberoepen https://t.co/yUfYjYkVMa