Printversie

EXTERNE MANDATEN

Onze activiteiten op het vlak van belangenbehartiging gebeuren o.a. vanuit een reeks uiteenlopende externe mandaten die van belang zijn voor de sector van het vrije beroep. Deze mandaten situeren zich op diverse niveaus.

Hieronder een lijst van de mandaten op federaal, Brussels en Vlaams niveau:

  1.     Paritair Comité 336 Vrije Beroepen *

 • Voorzitter werkgeversbank
 • Beheerscomité Liberform

  2.     HRZKMO (Hoge Raad voor de Zelfstandigen en KMO's) 

 • Algemene Vergadering
 • Ondervoorzitter van het Bureau
 • Vaste Commissie Vrije Beroepen
 • Vaste Commissie Beroepsreglementeringen
 • Vaste Commissie Algemeen KMO-beleid
 • Vaste Commissie Fiscaliteit

  3.     RSVZ (Rijksinstituut voor de Sociale Verzekering der Zelfstandigen) *

 • Raad van Beheer 

  4.     FSO (Fonds tot vergoeding van de in geval van Sluiting van Ondernemingen ontslagen werknemers)

 • Bijzonder Comité voor Social Profit en Vrije Beroepen

  5.     RIZIV (Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering) *

 • Algemene Raad
 • Verzekeringscomité
 • Beheerscomité van de Uitkeringsverzekering voor Zelfstandigen

  6.     Iriscare (bicommunautaire Dienst voor Gezondheid, Bijstand aan Personen en Gezinsbijslag)

 • Algemeen Beheerscomité *
 • Beheerraad voor Gezondheid en Bijstand aan Personen
 • Werkgroep Advies Begroting *

  7.     VAZG (Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid)

 • Raadgevend Comité Zorg en Gezondheid *
 • Projectgroep Samenwerking en Zorgcapaciteit
 • Projectgroep Zorgcoördinatie en Casemanagement
 • Klankbordgroep Sociale Kaart

  8.     Vlaamse Raad WVG (Welzijn, Volksgezondheid en Gezin)

 • Intersectorale Kamer
 • Sectorale Kamer Gezondheid
 • Sectorale Kamer Beleid Vlaamse Sociale Bescherming en Personen met een Handicap

  9.     VIVEL (Vlaams Instituut voor de Eerste Lijn)

 • Algemene Vergadering
 • Raad van Bestuur

  10.   VIGL (Vlaams Instituut Gezond Leven)

 • Algemene Vergadering

  11.   VIKZ (Vlaams Instituut voor Kwaliteit van Zorg)

 • Raad van Bestuur
 • Bureau Eerstelijn (feitelijke vereniging eerste lijn)

  12.   VASGAZ (Vlaams Agentschap voor Samenwerking rond Gegevensdeling tussen de Actoren in de Zorg)

 • Raad van Bestuur

  [ * : mandaat van/via UNIZO ingevuld door de Federatie Vrije Beroepen ]