Printversie

Een zorgzame start

Begeleidingsprogramma 'een zorgzame start' 

Met het begeleidingsprogramma ‘een zorgzame start’ willen we de zelfstandige zorgsector – vooral de eerste lijn – aantrekkelijker maken.

Begeleidings- en opleidingspakketten, e-tools en andere instrumenten worden ontwikkeld en finaal willen we tot beleidsaanbevelingen komen om op termijn een voldoende hoge kwantitatieve en kwalitatieve instroom van zelfstandige zorgverstrekkers in Vlaanderen te creëren.

Dit project is het resultaat van een samenwerking tussen de Federatie Vrije Beroepen en voormalig Vlaams minister-president Kris Peeters en wordt gesteund door de representatieve beroepsorganisaties van de zelfstandige zorgverstrekkers in Vlaanderen (Axxon, VAN en APB, NVKVV en VBZV, BFP, VAS, VVT). Het traject kadert in Flanders’ Care en de startersinitiatieven van het Agentschap Innoveren en Ondernemen van de Vlaamse overheid.

  

 PSY_transpAPB_transparentAXXON_transparent bvas_transparent     VVT_transp   nvkvv_transparent_1  VBZV_transparent    VAN_transparent        

Met dit project wilt de Federatie Vrije Beroepen de praktijkorganisatie van gestarte zelfstandige zorgverstrekkers ondersteunen door aangepaste begeleiding en opleiding te voorzien. Het accent zal hierbij liggen op ondersteuning van mogelijke en bestaande (multi-)disciplinaire samenwerkingsverbanden van zelfstandige zorgverstrekkers.

 We bestuderen de opstart van zelfstandige praktijken van

 • Artsen
 • Apothekers
 • Tandartsen
 • Kinesitherapeuten
 • Klinisch psychologen
 • Zelfstandige verpleegkundigen minimum één jaar en maximum vijf jaar bezig als zelfstandige.
 • Wat ontbreekt er voor hen om goed voorbereid als zelfstandige te beginnen?
 • Welke valkuilen komen ze tegen eens gestart? 
 • Waar staat de deontologie achter op de praktijk?
De basisopleidingen geven hier vaak geen of sterk onvoldoende kennisoverdracht zodat een professionele ondersteuning bij de opstart en verdere uitbouw van de praktijk nodig is.

Het project liep tot maart 2016 en startte met een enquête die in april 2014 werd uitgestuurd.

Na de enquête werden er 12 praktijken (2 per beroepsgroep) aangesteld voor een audit, coaching en begeleiding door een expert. De begeleidingen lopen volop en worden alvast positief onthaald.

Deze audits bestaan uit een screening (aan de hand van een diepte-interview) gevolgd door een specifieke begeleiding op maat (totaal zes à tien uur) door een externe expert. Na deze screening zal een expert een extra, specifieke coaching voorstellen.

Begeleidingsthema’s kunnen zijn              audit2_trans

 • Associatievorming
 • Financiële verdeling
 • Interne of externe communicatie
 • Organisatie van de praktijk
 • Implementatie nieuwe ICT-tools
 • Na de coaching ontvangt men een rapport over de screening en de coaching.

 

Alle bekomen informatie wordt gegoten in  opleidings- en begeleidingssessies voor startende zelfstandige zorgverstrekkers. En als kers op de taart zal er voor iedere medisch vrije beroeper een unieke startergids specifiek voor zijn/haar sector (met e-book) ontwikkeld worden.

Als eerste eindresultaat stellen wij u graag de Masterclass Zorgmanagement voor: hét basispakket om als zelfstandig zorgverstrekker uw praktijk én onderneming zorgzaam te leiden. Van communicatie, marketing en balans lezen, tot associëren en omgaan met moeilijke patiënten. Kortom een volledig programma voor u, als zelfstandig zorgverstrekker om een zorgzame ondernemer te worden.

Meer informatie, neem een kijkje op http://www.ondernemersacademie.be/masterclasses

 

reultaten_transparent Klik hier om de resultaten van de enquête te lezen.

 

news_transparent

Klik hier om het fragment uit het VTM-nieuws te bekijken met Jan Sap, secretaris-generaal van de Federatie.
Klik hier om het persbericht te lezen over de resultaten van de enquête.
                              Klik hier om het persbericht te lezen over het project. 

 

 

Bent u een zelfstandige zorgverstrekker?

Recent gestart?
                         Waarom de zorgsector?

 Wat denkt u van samenwerken? Multidisciplinair?

Ondervond u moeilijkheden bij de opstart van uw praktijk? Na de opstart?   

Bent u voldoende voorbereid om als zelfstandige te starten?

 

 

Heeft u vragen over dit project of andere zorggerelateerde vragen, contacteer dan de Federatie via info@federatievrijeberoepen.be 

 

 FVB_VLAiO---feb2016

 

 

 

Recent getweet