Printversie

ONZE MANDATEN

Onze activiteiten op het vlak van belangenbehartiging gebeuren o.a. vanuit een reeks uiteenlopende mandaten die van belang zijn voor de sector van het vrije beroep en die ingevuld worden door staf- en directieleden:

 

Marieke Wyckaert

1. Effectief lid van Hoge Raad voor Zelfstandigen & KMO  

 

Hilde Deneyer

1. Effectief lid van Vlaamse Raad Welzijn, Volksgezondheid & Gezin - Intersectorale Kamer, plaatsvervangend lid van Sectorale Kamer Gezondheid en Sectorale Kamer Beleid Vlaamse Sociale Bescherming & Personen met een Handicap  

2. Effectief lid van Raad van Bestuur Vlaams Instituut voor de Eerste Lijn 

3. Effectief lid van Raad van Bestuur Vlaams Instituut voor Kwaliteit van Zorg 

4. Effectief lid van Zorgvernieuwingsplatform Flanders’ Care

 

Edward Van Rossen

1. Effectief lid van Hoge Raad voor Zelfstandigen & KMO, Vaste Commissie Vrije Beroepen en Vaste Commissie Beroepsreglementering

2. Effectief lid van RIZIV Algemene Raad, Verzekeringscomité en Commissie Begrotingscontrole

3. Effectief lid van IRISCARE Werkgroep Advies Begroting, plaatsvervangend lid van Algemeen Beheerscomité en Beheerraad voor Gezondheid & Bijstand aan Personen

4. Effectief lid van Vlaamse Raad Welzijn, Volksgezondheid & Gezin - Sectorale Kamer Gezondheid en Sectorale Kamer Beleid Vlaamse Sociale Bescherming & Personen met een Handicap, plaatsvervangend lid van Intersectorale Kamer 

5. Effectief lid van Raadgevend Comité Agentschap Zorg & Gezondheid

 

Mona Wyverkens

1. Effectief lid van Hoge Raad voor Zelfstandigen & KMO en Vaste Commissie Vrije Beroepen

 

Gretel Van der Looy

1. Effectief lid van Raad van Bestuur Vlaams Agentschap voor Samenwerking rond Gegevensdeling tussen de Actoren in de Zorg

2. Plaatsvervangend lid van Hoge Raad voor Zelfstandigen & KMO

 

Gert Peeters

1. Effectief lid van Bijzonder Comité, Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers wat betreft vrije beroepen en social profit

2. Effectief lid van Hoge Raad voor Zelfstandigen & KMO en Vaste Commissie Vrije Beroepen

3. Effectief lid van Bijzondere Raadgevende Commissie Onrechtmatige Bedingen

4. Plaatsvervangend lid van Paritair Comité 336 Vrije Beroepen

 

Jan Sap

1. Ondervoorzitter van Hoge Raad voor Zelfstandigen & KMO, voorzitter van Vaste Commissie Vrije Beroepen en effectief lid van Bureau

2. Effectief lid van Raad van Bestuur VDAB 

3. Effectief lid van Raadgevend Comité Agentschap Ondernemen 

 

Kris Baetens

1. Effectief lid en woordvoerder werkgeversbank van Paritair Comité 336 Vrije Beroepen 

Recent getweet