Printversie

MANDATEN

Onze belangenbehartiging bestaat o.a. in de uitoefening van uiteenlopende mandaten die van belang zijn voor

de sector van het vrije beroep:

 

Jan Sap

1. Ondervoorzitter van de Hoge Raad voor Zelfstandigen en KMO

2. Voorzitter vaste commissie ‘vrije beroepen’ van de Hoge Raad voor Zelfstandigen en KMO

3. Effectief lid bureau van de Hoge Raad voor Zelfstandigen en KMO, lid vaste commissie vrije beroepen

4. Lid Raad van Bestuur Artevelde Hogeschool

5. Effectief lid Raad van bestuur VDAB (UNIZO)

6. Raadgevend comité Agentschap Ondernemen (UNIZO)

7. Plaatsvervangend lid Raad van Bestuur UGent (UNIZO)

Marieke Wyckaert

1. Effectief lid van Hoge Raad voor Zelfstandigen en KMO  

Kris Baetens

1. Effectief lid en woordvoerder werkgeversbank van het paritair comité 336 vrije beroepen (UNIZO)

Hilde Deneyer

1. Effectief lid van de Strategische Adviesraad voor het Vlaamse Welzijns-, Gezondheids- en      Gezinsbeleid binnen de SERV (UNIZO)

2. Effectief lid zorgvernieuwingsplatvorm Flanders’ Care

Gert Peeters

1. Effectief lid van het bijzonder comité, Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers wat betreft vrije beroepen en social profit.

2. Effectief lid van Hoge Raad voor Zelfstandigen en KMO, lid vaste commissie vrije beroepen

3. Effectief lid commissie onrechtmatige bedingen

4. Plaatsvervangend lid van het paritair comité 336 vrije beroepen (UNIZO)

5. Effectief lid Raad van Bestuur Fonds medische ongevallen (UNIZO)

6. Effectief lid commissie voor naburige rechten

 Gretel Van der Looy

1. Effectief lid Raad van Bestuur VASGAZ (Vlaams Agentschap voor Samenwerking rond Gegevensdeling tussen de Actoren in de Zorg)

2. Plaatsvervangend lid commissie begrotingscontrole RIZIV (UNIZO)

3. Plaatsvervangend lid van Hoge Raad voor zelfstandigen en KMO

Mona Wyverkens

1. Effectief lid commissie begrotingscontrole RIZIV (UNIZO)

2. Effectief lid verzekeringscomité RIZIV (UNIZO)

3. Effectief lid Algemene raad (UNIZO)

4. Effectief lid van Hoge Raad voor Zelfstandigen en KMO, lid vaste commissie vrije beroepen

Recent getweet
18 april
Dag van de Medewerker bij FVB & @UNIZOvzw ! Want goede medewerkers vormen de fundamenten van elke onderneming. https://t.co/siiugI1Ez5