Printversie

MANDATEN

Onze belangenbehartiging bestaat o.a. in de uitoefening van uiteenlopende mandaten die van belang zijn voor de sector van het vrije beroep:

 

Jan Sap

1. Effectief lid bureau van de Hoge Raad voor Zelfstandige en KMO en vaste commissie vrije beroepen

2. Effectief lid Raad van bestuur VDAB

3. Raadgevend comité Agentschap Ondernemen

4. Plaatsvervangend lid Raad van Bestuur UGent

 

Kris Baetens

1. Effectief lid en woordvoerder werkgeversbank van het paritair comité 336 vrije beroepen

 

Hilde Deneyer (voorzitter overleg zelfstandige zorgverstrekkers binnen de Federatie)

1. Effectief lid van de Strategische Adviesraad voor het Vlaamse Welzijns-, Gezondheids- en Gezinsbeleid binnen de SERV

2. Effectief lid zorgvernieuwingsplatvorm Flanders’ Care


Julie Pieters

1. Plaatsvervangend lid Hoge Raad voor Zelfstandigen en KMO’s                         
                                                                                                               

Gert Peeters

1. Effectief lid van het bijzonder comité, Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers wat betreft vrije beroepen en social profit.

2. Effectief lid van Hoge Raad voor zelfstandigen en KMO, lid vaste commissie vrije beroepen

3. Effectief lid commissie onrechtmatige bedingen

4. (toekomstig) plaatsvervangend lid van het paritair comité 336 vrije beroepen

5. Effectief lid Raad van Bestuur Fonds medische ongevallen

6. Effectief lid van de commissie voor naburige rechten

7. Lid van het Instituut voor Bedrijfsjuristen

 

Gretel Van der Looy

1. Plaatsvervangend lid commissie begrotingscontrole RIZIV

2. Effectief lid verzekeringscomité RIZIV

 

 

Recent getweet
01 december
Geen geďntegreerde zorg, zonder geďntegreerde financiering. #CORTEXS