Printversie

Wat is een vrij beroep ?

Er bestaat geen universeel geldende definitie van "het vrije beroep". Evenmin is een exhaustieve lijst voorhanden van betrokken beroepen.

De Federatie Vrije Beroepen tracht een positieve invulling te geven aan het vrije beroep. De Federatie richt zich tot alle zelfstandige beoefenaars van een dienstverlenend vrij beroep, beantwoordend aan volgende kwalitatieve kenmerken:

5 criteria:

  • de dienstverlening bestaat hoofdzakelijk uit een intellectuele prestatie;
  • dit vergt een belangrijke voorafgaande opleiding en permanente vorming;
  • de beoefenaar draagt persoonlijk verantwoordelijkheid;
  • de dienstverlening gebeurt op een onafhankelijke wijze : de beoefenaar handelt daarbij zowel in het belang van zijn/haar opdrachtgever, cliënt of patiënt, als in het algemeen belang;
  • de beroepsuitoefening is onderworpen aan een deontologie, die in het beroepsstatuut vastgelegd is, hetzij bij wet, hetzij bij autonome beslissing van de betrokken beroepsorgansiatie. Dit beroepsstatuut beoogt het garanderen en bevorderen van de professionaliteit, de kwaliteit en de vertrouwensrelatie met de opdrachtgever, cliënt of patiënt.


Lid worden van de Federatie Vrije Beroepen?

Recent getweet