Printversie

Subsidies en steunmaatregelen

Verras uw cliënten, maak het verschil met CONNECT!

Onderzoek

Samen met de twee economische instituten en het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen voerde de Federatie Vrije Beroepen een onderzoek naar de rol van de economische beroepers inzake subsidies en andere steunmaatregelen. Uit dit onderzoek is gebleken dat meer dan 90% van de economische beroepsbeoefenaars vroeg of laat een vraag krijgt omtrent de subsidiemogelijkheden en begeleidingstrajecten die door de Vlaamse en andere overheden worden aangeboden.

Probleem

  • Er zijn meer dan 150 subsidiemogelijkheden en meer dan 100 begeleidings- en coachingstrajecten, zodat het niet evident is om te bepalen welke steunmaatregel de meest geschikte is voor welke ondernemer.
  • Er is op verschillende plaatsen zoveel informatie te vinden over de steunmaatregelen dat de economische beroeper niet meer weet waar eerst te zoeken.
  • Aan de steunmaatregelen zijn verschillende voorwaarden verbonden die niet geünificeerd zijn.
  • Het detecteren van een geschikte steunmaatregel en het onderzoeken van de voorwaarden is zo tijdrovend dat men er vaak niet aan begint. Op die manier verliezen de ondernemers echter belangrijke voordelen.

Oplossing

Het CONNECT-project biedt de economische beroepsbeoefenaars een platform met up-to-date informatie aangaande de subsidie-, begeleidings- en coachingstrajecten zodat zij deze met een minimale inspanning kunnen verwerken in hun dienstverlening. Via www.connect.vlaanderen kan worden doorgeklikt naar de subsidiedatabank enerzijds en de coachings- en begeleidingsdatabank anderzijds waarin alle steunmaatregelen worden verzameld. De steunmaatregelen worden op een overzichtelijke manier weergegeven en er kan worden gefilterd op thema, sector, juridische vorm van de onderneming,… zodat de gebruiker snel ziet voor welke steunmaatregelen de onderneming in aanmerking komt.

Daarnaast worden binnen het CONNECT-project diverse activiteiten georganiseerd gericht op bewustmaking inzake de mogelijkheid om beroep te doen op een van de vele steunmaatregelen. Er werden reeds infosessies, ervaringsessies, webinars,…. georganiseerd waarin de steunmaatregelen en de thema’s waarrond deze zijn opgebouwd worden toegelicht. Houd de website in de gaten of schrijf in op de nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de komende activiteiten.

 

Dit project is een samenwerking met Agentschap Innoveren & Ondernemen, de drie economische instituten IAB, IBR en BIBF, de Federatie van Notarissen en de Orde van Vlaamse Balies

 

Meer informatie : www.connect.vlaanderen

 

logobalk_connect