Printversie

Economische beroepen bevestigen hun rol als financieel adviseur van ondernemers

In december 2014 lanceerde de Federatie Vrije Beroepen in samenwerking met de drie economische instituten (IAB, BIBF en IBR) en het Agentschap Ondernemen een onderzoek over de rol van de economische beroepsbeoefenaars inzake subsidies en financieringsmaatregelen. We mochten 573 volledig ingevulde enquêtes ontvangen van accountants/belastingconsulenten (43,3%), boekhouders-fiscalisten (52,9%) en bedrijfsrevisoren (3,8%).

Hieronder de belangrijkste resultaten:

  • De economische vrije beroepsbeoefenaars bevestigen hun rol als financieel adviseur van de grafiek1ondernemers op het vlak van financiële maatregelen.

 

  • Hoewel de meeste beroepsbeoefenaars drempels ervaren bij het geven van advies over financiële maatregelen (complexe materie, groot aanbod), zijn ze overtuigd van hun taak om hier proactief informatie over in te winnen.

grafiek2

  • Over de verwachtingen van het cliënteel zijn de meningen verdeeld. In bijgaande grafiek ziet u dat de economische beroeper inschat dat het cliënteel eerder reactief dan proactief subsidie-advies van hem verwacht. Een andere studie,  uitgevoerd door het Agentschap Ondernemen bij Vlaamse ondernemers (begin 2014), gaf echter aan dat ondernemers van hun financieel adviseur verwachten dat deze ook op eigen initiatief over financieringsmaatregelen informeert.

 

  • Meer dan 90% van de economische beroepers krijgt af en toe vragen over subsidies en steunmaatregelen. Wanneer dit gebeurt, zoeken de meesten zelf informatie op. Soms verwijst men de cliënt door binnen het eigen netwerk voor meer informatie (voornamelijk naar banken en gespecialiseerde bureaus).

Deze enquête kadert in een nieuwe structurele samenwerking tussen de economische instituten, Agentschap Ondernemen en de Federatie Vrije Beroepen onder de naam CONNECT. Aan de hand van dit onderzoek stelt het CONNECT-team een actieplan op dat in de komende 2 jaar verder wordt uitgerold.

U mag alvast het volgende van ons verwachten:

  • Een portaalsite voor economische beroepsbeoefenaars die u wegwijs maakt in het bestaande landschap van subsidies, steunmaatregelen, advies- en begeleiding;
  • De mogelijkheid om zelf een digitaal informatiepakket samen te stellen op maat van uw cliënt; 
  • Infosessies en workshops in samenwerking met de economische instituten;
  • Up-to-date informatie via periodieke nieuwsbrieven van de instituten en het Agentschap Ondernemen.

Zoals u zelf ook aangeeft in de enquête, bent u als economische beroeper dé financiële adviseur bij uitstek van onze Vlaamse ondernemers. Als CONNECT is het dus onze taak om u ten allen tijde toegang te geven tot de juiste en meest recente informatie. Zo heeft u steeds de juiste connecties om uw adviesrol de juiste invulling te geven.

webbanner_voorstel_nieuwe_VLAIO-logo_720_transparant

CONNECT, daar gaan we samen voor!