Printversie

FVIB-enquête over beroepsaansprakelijkheid in het vrije beroep

Vandaag zijn de meeste vrije beroepsbeoefenaars onbeperkt aansprakelijk voor hun beroepsfouten. Veel vrije beroepers pleiten echter voor een beperking van deze ongelimiteerde beroepsaansprakelijkheid. Maar hoe staat u hier tegenover ?

In een enquête peilden wij naar uw mening omtrent de uitoefening van uw beroep, de verzekerbaarheid van de beroepsaansprakelijkheid, de mogelijke gevolgen van de onbeperkte  aansprakelijkheid en uw toekomstverwachtingen met betrekking tot de aansprakelijkheid. Op de FVIB-Rondetafel 2007 maken we de resultaten bekend.

Alvast hartelijk dank voor uw deelname !