Printversie

FVIB-Rondetafel 'Het vrije beroep niet langer vrij ? Moet de beroepsaansprakelijkheid beperkt worden?'

header nieuwsbrief

KLIK HIER VOOR HET FOTOVERSLAG

Op 27 november namen zo'n 150  vrije beroepers deel aan de Rondetafel 'Het vrije beroep niet langer vrij? Moet de beroepsaansprakelijkheid beperkt worden?'.

Als vrije beroepsbeoefenaar bent u onbeperkt aansprakelijk voor uw beroepsfouten. Deze onbeperkte beroepsaansprakelijkheid is eigen aan het vrije beroep. De laatste jaren krijgen veel vrije beroepers echter te maken met hogere en steeds toenemende aansprakelijkheidsvorderingen. Vandaag ontstaat dan ook meer en meer de nood aan een meer realistische aansprakelijkheid. Enkele beroepsgroepen namen hiertoe al de nodige initiatieven.

FVIB nam de vraag naar een mogelijke beperking van de beroepsaansprakelijkheid als uitgangspunt voor haar Rondetafel 2007. Na de inleiding door FVIB-voorzitter Karel Tobback, kreeg u een stand van zaken omtrent de onbeperkte beroepsaansprakelijkheid  ook in het kader van een samenwerkingsverband  door Mr. Patrick Hofströssler (advocaat-vennoot Eubelius en bestuurslid OVB). Vervolgens was u getuige van het panelgesprek met prominente experten uit alle sectoren van het vrije beroep over de beroepsaansprakelijkheid in hun eigen beroepstak, met name :

  • Prof. Dr. in het gezondheidsrecht Thierry Vansweevelt  Hoogleraar Universiteit Antwerpen en advocaat bij Dewallens&Partners
  • Ir-architect Jos Leyssens  voorzitter Orde van Architecten
  • De heer Pierre Berger  voorzitter Instituut van de Bedrijfsrevisoren (IBR)
  • Mr. Jo Stevens  voorzitter Orde van Vlaamse Balies (OVB)

Ten slotte bundelde FVIB-erevoorzitter Koen Geens voor u de belangrijkste conclusies en trekt hij de krijtlijnen voor het beleid. Een receptie sloot de avond af.

Elke deelnemer ontving een syllabus.

Fotoverslag (binnenkort)