Printversie

FVIB Workshop 'Tips voor een perfect associatiecontract' - 3 oktober Brussel

 header nieuwsbrief

Klik hier voor de FAQ-lijst over juridische kwesties over samenwerken in associatie die tot stand kwam n.a.v. onderstaande juridische workshop.

Tips voor een perfect associatiecontract.

Juridisch aspecten bij samenwerken in associatie

Bij het opzetten van associaties en vennootschappen is menig vrij beroeper op zoek naar 'goede praktijken' voor de opmaak van contracten, overeenkomsten of statuten. Het Kenniscentrum | samenwerken in associatie van FVIB wil inspelen op deze informatienood.

Op deze workshop brengen we daarom een uniek panel samen van drie juridische experts met een uitgebreide praktijkervaring. Deze deskundigen zullen verscheidende concrete tips en bruikbare suggesties uitwerken voor juridisch betere associatiecontracten en samenwerkingsovereenkomsten. De deelnemers krijgen ook ruim de kans om vragen te stellen. U ontvangt op deze workshop eveneens een documentatiemap.

Deze praktische workshop vormt mede de aanloop naar de grote FVIB-Rondetafel samenwerken in onafhankelijkheid op 28 november aanstaande. Anders dan in deze workshop, bestaat het vertrekpunt van de Rondetafel enerzijds uit wetenschappelijk onderzoek dat facts and figures reveleert en anderzijds uit een meer praktische insteek in de vorm van goede praktijken en een panelgesprek met bevoorrechte getuigen. Meer info vindt u op onze website www.fvib.be/samenwerken.


PROGRAMMA WORKSHOP Tips voor een perfect associatiecontract :

19u 30 Ontvangst
20u 00 Verwelkoming en voorstelling FVIB | kenniscentrum
20u 10 Panelgesprek met volgende topdeskundigen
 Mr. Filip Dewallens, Advocaat-vennoot Dewallens & Partners, juridisch specialist medische     
          sector.
 Mr. Patrick HofstrŲssler, Advocaat-vennoot Eubelius, o.a. actief in vennootschapsrecht en 
          fusies en overnames.
 Mr. Luc Van Campenhout, Geassocieerd Notaris.
 Moderator : FVIB-adviseur mevrouw Katleen Van Havere
21u 45 Conclusies en afronding door de FVIB-voorzitter Karel Tobback
21u 55 Drink

OP VOLGENDE VRAGEN KRIJGT U ZEKER EEN ANTWOORD:

 Bestaan er modelcontracten die eenvoudig toe te passen zijn?
 Zijn er juridische grenzen aan wat men kan overeenkomen op het vlak van inkomensverdeling?
 Welke concurrentiebedingen zijn juridisch geldig?
 Hoe kan men zich juridisch indekken tegen (vormen van) onderperformantie van een nieuwe   
    vennoot?
 Wat met het risico op de herkwalificatie tot schijnzelfstandige bij samenwerking?
 Hoe pak je juridisch correct een grondig conflict tussen vennoten aan?
 Wat is juridisch gezien de beste manier om als associatie een onroerend goed te verwerven?

PRAKTISCH

Datum :
Dinsdag 3 oktober om 19.30u

Locatie :
KBC, Van Artevelde-zaal, Havenlaan 2, 1080 Brussel. Er is parkeergelegenheid voorzien.

Deelnameprijs:
30 EUR voor :
" de leden van de bij FVIB aangesloten beroepsorganisaties (een overzicht vindt u via de website www.fvib.be)
" leden van FVIB/UNIZO
" cliŽnten van KBC en abonnees van De Tijd
Anderen betalen 60 euro.
Opleidingscheques worden nog aanvaard.

FVIB is een erkend opleidingsverstrekker met als erkenningnummer DV.O101197 en behaalde het Q*For-certificaat.

Permanente vorming en erkenning :
" IAB : u kunt een attest aanvragen
" IBR : u kunt een attest aanvragen
" BIBF : deze activiteit is erkend onder het erkenningnummer 3981.
" OVB : erkend voor 2 niet-juridische punten. Dossiernummer 2006-00342

Inschrijven :
U kan zich inschrijven voor de workshop via bijgevoegd inschrijvingsformulier.  Uw inschrijving is pas definitief bij betaling op het rekeningnummer 426-3145801-69 met als referentie Workshop tips voor een perfect associatiecontract + naam. U ontvangt dan een wegbeschrijving.
Als u een specifieke vraag heeft voor de experts, kunt u deze eveneens via het inschrijvingsformulier overmaken. 

U kan zich ook al gratis inschrijven voor de rondetafel Samenwerken in onafhankelijkheid op 28 november 2006 via fvib@unizo.be.

Voor verdere inlichtingen kunt u terecht bij FVIB, bij mevrouw Iris Mommaerts via fvib@unizo.be of op het nummer 02/238.05.04.

 ESF kleurlogo ESF : Bijdragen tot de ontwikkeling van de werkgelegenheid door het bevorderen van inzetbaarheid, ondernemerschap, aanpasbaarheid en gelijke kansen, en door het investeren in menselijke hulpbronnen.