Printversie

FVIB wil behoud wet op de vrije beroepen

FVIB wil behoud wet op de vrije beroepen

  • Vrije beroepen en handelaars niet over zelfde kam scheren inzake marktprakijken’
  • ‘Europese richtlijn kan perfect in wet op vrije beroepen worden geïntegreerd’

Het Europees Hof van Justitie dreigt met een arrest omtrent de niet-omzetting van de Europese richtlijnen rond marktpraktijken. Om dit te vermijden overweegt de federale regering de wet op de vrije beroepen (uit 2002) af te schaffen en deze te reguleren. Dit zou ze doen door de vrije beroepen onder te brengen in een nieuw hoofdstuk marktpraktijken zoals vastgesteld in het wetboek economisch recht.

Hierdoor zouden vrije beroepen aan dezelfde reglementering moeten tegemoetkomen zoals bij handelaars het geval. Niet wenselijk zegt Jan Sap, secretaris-generaal van FVIB: soldenverkoop, sperperiodes en koppelverkoop zijn bijvoorbeeld zaken die niet van toepassing zijn op de uitoefening van het vrij beroep. Het FVIB stelt dat er perfect kan tegemoet worden gekomen aan de Europese richtlijn mits aanpassingen aan de wet op het vrij beroep. Enkel en alleen al de omzetting van de richtlijn en update van het integreren van een aantal begrippen uit de bestaande Wet Marktprakijken (o.a. de ‘open norm’) en afstemmen van definities van wat een vrij beroep inhoudt tussen verschillende wetgevingen maakt de wet up to date.

Meer info: Woordvoerder a.i. Axel Ronse - 0484/63 44 96 - Twitter: @axelronse