Printversie

Persberichten

Om de maatschappelijke rol van het vrije beroep in de verf te zetten, communiceert de Federatie Vrije Beroepen regelmatig in de pers. Hieronder vindt u een overzicht van onze persberichten. 

Journalisten kunnen contact opnemen via e-mail voor meer informatie en/of toevoeging aan onze perslijst.

Vrije beroepers kunnen zich inschrijven voor onze nieuwsbrief.

 

 

Sorteer op datum  Sorteer op titel


Datum
Titel

08/04/13 Federatie Vrije Beroepen: Vrije beroepen kunnen vrijstelling voor billijke vergoeding inroepen

31/08/12 Fonds Medische Ongevallen moet financieel haalbaar blijven

16/02/17 FVB positief over eerstelijnszorg via multidisciplinaire zorgteams, maar... "Barrières moeten worden weggewerkt"

23/08/07 FVB-Polsslag 2007 : "Het vrije beroep. Populariteit volgt rentabiliteit niet."

28/08/09 FVIB "Meer dan 20.000 starters in een vrij beroep"

20/06/06 FVIB - KMO Contactdrink in Kluizen - 8 juni 2006

12/08/09 FVIB bepleit meer samenwerking onder vrije beroepers

05/05/06 FVIB brengt 2 nieuwe folders uit

19/04/13 FVIB en KCLE over regeling aansprakelijkheid landmeters-experten: Meer bescherming voor zowel de landmeter-expert als de cliënt"

05/05/06 FVIB en UNIZO over compensatie onterecht geïnde billijke vergoeding

29/06/07 FVIB en UNIZO pleiten voor één inning auteurs- en naburige rechten

02/02/12 FVIB en UNIZO waarschuwen voor jacht op vennootschappen

13/07/09 FVIB en UNPLIB tevreden over omzetting richtlijn handelspraktijken

28/08/09 FVIB en VAS "Verplichte inschrijving patiënten stap te ver"

29/07/09 FVIB in een reactie op artikel in De Tijd : Wel innovatie voor vrije beroepen

20/06/06 FVIB infoavond over bemiddeling i.s.m. KMO Contact Antwerpen

29/12/11 FVIB lanceert boek 'Marketing voor vrije beroepen'

21/11/11 FVIB lanceert De Vrije Beroeper

10/10/12 FVIB n.a.v. zaak Vandereycken: "Transparantie tuchtprocedures prioritair"

05/05/09 FVIB ondertekent Pact 2020
  |1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|