Printversie

FVIB tevreden met uitstel indienen elektronische aangifte vennootschapsbelasting

FVIB, de bij UNIZO aangesloten federatie van de vrije en intellectuele beroepen, is tevreden met het uitstel voor het indienen van de elektronische aangifte van de vennootschapsbelasting tot 7 november 2011. Concreet betekent dit dat er een extra termijn komt voor het invullen van Biztax, de online applicatie daarvoor van de FOD Financiën. De FOD Financiën nam deze beslissing na de positieve bemiddeling daarover door de drie bij FVIB aangesloten instituten: Beroepsinstituut van erkende boekhouders en fiscalisten (BIBF), Instituut accountants en Belastingconsulenten (IAB) en
Instituut voor de Bedrijfsrevisoren (IBR). FVIB vindt deze oplossing een positieve en realistische inschatting van de problematiek, maar vraagt ook op langere termijn een ruimere capaciteit voor Biztax. Op korte termijn zullen de drie bij FVIB aangesloten instituten opnieuw samenzitten met de beleidsverantwoordelijken om het samenvallen van de verschillende aangiftetermijnen in de toekomst beter te spreiden en de capaciteitslimiet zo te ontlasten.