Printversie

FVIB wordt Federatie Vrije Beroepen: een nieuwe naam, zelfde aanpak

1 op 4 zelfstandigen is een vrij beroeper

FVIB, de Federatie voor Vrije en Intellectuele Beroepen, wijzigt haar naam in ‘Federatie Vrije Beroepen’. Samen met de nieuwe naam lanceert de Federatie een compleet nieuwe website, logo en huisstijl. “De naam verandert, de aanpak niet. Met de nieuwe naam ‘Federatie Vrije Beroepen’ willen we nog duidelijker maken waar we voor staan”, zegt secretaris-generaal Jan Sap. De Federatie, aangesloten bij UNIZO, is de enige erkende interprofessionele organisatie voor het vrije beroep. Ze overkoepelt 22 beroepsorganisaties en telt duizenden individuele leden. De Federatie behartigt de belangen van vrije beroepen, geeft info en advies en biedt een netwerk.  Vrije beroepen zijn de op één na grootste groep van zelfstandigen. Ruim één vierde van alle zelfstandigen is een beoefenaar van een vrij beroep, ruim 6 procent meer dan tien jaar terug. “Vrije beroepen spelen een onmiskenbare rol in onze samenleving. Elk van ons heeft met vrije beroepen te maken, denk bijvoorbeeld aan wanneer je ziek bent, onderneemt, trouwt of bouwt. Het is belangrijk vrije beroepen te ondersteunen. Dat blijven we met de Federatie doen”, aldus Jan Sap. www.federatievrijeberoepen.be

Eind 2012 waren er in België 263.749 vrije beroepers, op een totaal van 988.567. De vrije beroepen vertegenwoordigen meer dan één vierde, of 26,7% van het totaal aantal zelfstandigen. Dat is een pak meer in vergelijking met tien jaar terug. In 2002 was het aandeel van het vrije beroep goed voor net één vijfde ofwel 20,3%. 

81% meer vrouwen op 10 jaar tijd
In 2012 is meer dan de helft van de vrije beroepen gevestigd in Vlaanderen (149.867 zelfstandigen of 56,8%). Drie op tien is gevestigd in Wallonië (79.581of 30,2%). 12,2% (32.236) vrije beroepers in het Brussels Gewest. De mannen zijn nog steeds in de meerderheid: 57,2% tegenover 42,8% (ofwel 150.897 mannen tegenover 112.852 vrouwen). Maar de vrouwen zijn aan een opmars bezig. Op tien jaar tijd zijn maar liefst 81,5% meer vrouwen in het vrije beroepen bijgekomen, tegenover 52,5% mannen. In absolute cijfers vertaalt dit percentage zich in +50.672 vrouwen tegenover +51.961 mannen.

De startende vrije beroeper is vrouw en jonger dan 35
In 2012 startten 93.241 personen in een zelfstandige activiteit, waarvan meer dan één vierde in een vrij beroep (27,9% of 26.000 personen). Meer dan de helft van de vrije beroepers startte in het Vlaams Gewest (14.242 personen of 54,8%). Bijna dubbel zoveel als in het Waals Gewest (29% of 7.528 personen). In het Brussels Gewest startten 3.872 personen in een vrij beroep ofwel 14,9%. De man/vrouw-verhouding is bij de starters ongeveer fifty fifty. Maar er startten voor de eerste keer iets meer vrouwen dan mannen in een vrije beroep (51,1% t.o.v. 48,9%). Meer dan de helft start voor hun 35ste levensjaar (54,1% of 14.059 personen).  De meeste beoefenaars van een vrij beroep startten op de leeftijd van 25 tot 30 jaar (20,7%). Ook de periode 30 tot 35 jaar is een startmoment (17%). Er waren 3.412 startende 50-plussers in het vrije beroep.

Bijna zoveel werknemers als beroepsbeoefenaars
In 2012 stelden de vrije beroepen 261.742 werknemers tewerk. In de periode 2002-2012 steeg de tewerkstelling bij de vrije beroepen met 34,72% ofwel 67.456 werknemers.  De toename van de tewerkstelling vertoont zich in alle sectoren. De grootste groei deed zich voor in de economische sector (+64,4%).