Printversie

FVIB tevreden over bereikte akkoord in Paritair Comité Vrije Beroepen (PC 336)

  • Oprichting Fonds voor Vorming belangrijk element in betere ondersteuning voor meer vorming. 

Vandaag 28 maart sloten de sociale partners in het Paritair Comité voor de Vrije Beroepen (PC 336) een globaal sectoraal akkoord voor de periode 2011-2012. De Federatie voor Vrije en Intellectuele Beroepen (FVIB), woordvoerder van de werkgeversbank in het PC 336, noemt het akkoord “na lange en moeizame onderhandelingen een evenwichtig compromis.” Het PC 336, actief sinds 2009, regelt de loon- en arbeidsvoorwaarden voor de zowat 30.000 werknemers van vrije beroepen. Het gaat over onder meer werknemers bij gerechtsdeurwaarders, bedrijfsrevisoren, accountants, boekhouders, landmeters-experten, advocaten en architecten. Vooral de oprichting van een vormingsfonds vindt FVIB “belangrijk, want de belangen voor de werkgevers zijn groot. Vorming van werknemers is cruciaal in een snel veranderende economie en arbeidsmarkt. Via het vormingsfonds kunnen we werknemers hierin beter en efficiënter ondersteunen. Meteen voldoen de sociale partners ook aan de verplichting van de bijkomende vormingsinspanningen en ontlopen werkgevers zo een aanzienlijke boete”.

Het akkoord behoudt het onderscheid tussen ondernemingen mét en zonder automatische index. Voor zij mét een automatisch indexsysteem verandert er niets. Met betrekking tot de koopkracht zijn geen extra acties nodig. Ondernemingen zonder indexsysteem volgen een alternatief zonder indexverhoging. Op het einde van het akkoord (1 december 2012) verhogen zij de lonen met 4%, mits aftrek van alle loonsverhogingen of toegekende voordelen in 2011-2012. Met betrekking tot het gemiddeld minimum maandinkomen verandert er niets. Wel komt er een eigen sectorspecifieke cao.

Vormingsfonds
Met dit akkoord is ook de oprichting van een vormingsfonds een feit. Werkgevers betaalden al eerder aan het Federaal Tewerkstellingsfonds een bijdrage van 0,10%. Deze komt dus nu via het vormingsfonds in eigen beheer. Tegelijk voldoen de sociale partners met het akkoord aan de verplichting van de bijkomende vormingsinspanningen. Zo vermijden de werkgevers een boete van 0,05% op de totale loonmassa. Tot slot zal een werkgroep de mogelijke pistes bekijken om voor de sector een functieclassificatie op te maken.

Speciale webpagina
Om de betrokken werkgevers maximaal te informeren over deze nieuwe cao, heeft FVIB een speciale pagina op haar website www.fvib.be. Vrije beroepen vinden er informatie over de cao, een lijst met veelgestelde vragen en alle officiële teksten van het sectoraal akkoord en de uitvoering ervan. Via het UNIZO-servicecenter 078 35 39 39 krijgen ze eerstelijnsadvies.

Meer info: Sanderijn Vanleenhove, woordvoerster, 0479 44 50 78, sanderijn.vanleenhove@unizo.be