Printversie

FVIB tevreden met nieuwe wet bescherming beroepstitels

"Consument Ún betrokken sectoren gebaat bij titelbescherming"

Binnenkort kunnen interieurarchitecten, vertalers-tolken en andere dienstverlenende intellectuele beroepen titelbescherming aanvragen. Met dit kwaliteitslabel zijn enerzijds de betrokken sectoren gebaat, de titelbescherming laat immers enkel gekwalificeerde beroepsbeoefenaars toe nog de beroepstitel te voeren. Anderzijds krijgt wie beroep doet op de  diensten van een erkend vertaler-tolk of interieurarchitect, wettelijke garanties dat hij werkt met een vakman met kennis van zaken en de nodige diplomas. Donderdag 16 november verscheen in het Staatsblad de kaderwet die deze titelbescherming mogelijk maakt. FVIB ligt rechtstreeks aan de basis van deze kaderwet. De organisatie is tevreden en dringt aan op een werkbare aanvraagprocedure voor de beroepssectoren. FVIB zal deze hierbij begeleiden.

De kaderwet stelt algemene regels in als een beroepssector een bescherming van de beroepstitel wil invoeren (bv. interieurarchitect, of fotograaf). Enkel wie in het bezit is van het overeenstemmende diploma en ingeschreven is op een administratieve lijst, zal zich in de toekomst de overeenstemmende beroepstitel mogen voeren. Nu kunnen de beroepssectoren een verzoekschrift voor hun sector stellen en zo de aanvraagprocedure in gang zetten. De Hoge Raad voor Zelfstandigen en de KMO speelt hierbij een sleutelrol. De federale minister van Middenstand Sabine Laruelle vaardigt per beroepssector een specifiek besluit uit ter bekrachtiging van de titelbescherming.

Voor de dienstverlenende intellectuele beroepen is dit een mijlpaal in de regelgeving voor de sector. FVIB nam in 1997 al het initiatief tot uitwerking van en titelbescherming via een wet. Beroepssectoren als die van de interieurarchitecten AInB, de tuin- en landschapsarchitecten BVTL, of de vertalers-tolken BKVTF hebben met de kaderwet nu een belangrijk instrument in handen om een toekomstgerichte wettelijke omkadering aan hun beroep te geven. De kaderwet is niet van toepassing op beroepen die al op basis van een andere wet geregeld zijn.