Printversie

FVIB waarschuwt voor de invoering van BTW plicht voor juridische vrije beroepen

In het kader van de besparingsoefening binnen de huidige regeringsonderhandelingen is momenteel sprake van het BTW plichtig maken van juridische vrije beroepen; advocaten, gerechtsdeurwaarders en notarissen. Voor deze vrije beroepen zal dit bijgevolg inhouden dat er BTW aangiftes zullen moeten worden uitgevoerd, wat dus een extra administratieve en financiële last betekent. Toch is het vooral de niet BTW plichtige consument die hier, samen met de overheid, de rekening van zal betalen. Ereloonstaten van advocaten en andere juridische vrije beroepen zullen voor de consument met 21% stijgen. Nu al dienen velen hun rechtszaak te staken wegens de hoge kosten, zoals vandaag nog aangegeven in het Test-Aankoop magazine ‘Budget en Recht’.  Het financiële aspect van een rechtszaak is vaak de reden waarom burgers en ondernemers geen rechtsgeding aanspannen of dit staken. Door de mogelijke BTW plicht zullen nog meer rechtsonderhorigen beroep moeten doen op de rechtsbijstand, waardoor uiteindelijk de overheid de rekening zelf betaalt. De BTW invoering zal aldus de toegang tot het gerecht nog bemoeilijken voor de rechtsonderhorigen.