Printversie

Het vrije beroep en de verkiezingen van 25 mei 2014

 

Verkiezingsmemorandum Federatie Vrije Beroepen

 

Op 25 mei gaan we naar de stembus voor de federale, regionale en Europese verkiezingen. Voor de Federatie Vrije Beroepen én voor u een belangrijk moment om ons te bezinnen over de prioriteiten voor het vrije beroep tijdens de komende legislatuur op deze drie belangrijke beleidsniveaus. Na verschillende consultaties bij onze aangesloten beroepsverenigingen formuleerden we als Federatie Vrije Beroepen "7 prioriteiten voor het vrije beroep" in een verkiezingsmemorandum. Onze prioriteiten zijn complementair aan die van onze aangesloten sectorverenigingen en aan die van UNIZO.

 

Dit zijn onze 7 prioriteiten

 

 

De vrije beroepen in Europa

 

Europa moet eigenheid vrije beroepen erkennen en verankeren

 

 

 2

Erkende specificiteit vrije beroepen moet worden doorgetrokken in alle nationale en regionale wetgeving

 

 

Administratieve vereenvoudiging

 

 

 Administratieve vereenvoudiging

 

 

 

  Aantrekkelijkheid en professionalisering

Meer initiatieven om het vrije beroep aantrekkelijker te maken en te professionaliseren.

 

 

 

Relatie met de overheid

 

 

Een betere en meer werkbare relatie met de overheid

 

 

 Beperking aansprakelijkheid


De beperking van de aansprakelijkheid

 

 

 

Zelfregulering 

 

Zelfregulering door democratisch georganiseerde beroepscorporaties

 

 

 

 

 pdfKlik op PDF-icoon hiernaast om het volledige memorandum te downloaden.