Printversie

De positionering van de vrije beroepen

 

Erkende specificiteit vrije beroepen moet worden doorgetrokken in alle nationale en regionale wetgeving

 

Na uitgebreid lobbywerk op federaal niveau bekwamen we als Federatie de formele erkenning van de vrije beroepen als specifieke beroepscategorie met de invoering van een apart boek/luik binnen het nieuwe wetboek economisch recht, waarin de eigenheid van deze beroepscategorie positief werd geformuleerd aan de hand van duidelijke kwaliteitscriteria.

 

De federatie vraagt 

 

De Federatie stelt volgende basiscriteria voor:

  • De definitie van boek 14 wetboek economisch recht door te trekken naar andere wetgevingen.
  • De hiaten die de nieuwe definitie met zich meebrengen op te vangen (bijvoorbeeld hebben tandartsen en kinesitherapeuten geen tuchtorgaan doch worden zijn traditioneel gerekend tot de vrije beroepen.)
  • Dat ook toekomstige wetgeving rekening houdt met de specificiteit van het vrije beroep.
  • Ter versterking van de transparantie een meer omvattend codificatieproject waarbij de respectieve deontologische codes eigen aan elk specifiek vrij beroep worden samengebracht teneinde interprofessionele synergiën te bevorderen. 

Terug naar overzicht - Terug naar De vrije beroepen in Europa verder naar Administratieve vereenvoudiging