Printversie

De vrije beroepen in Europa

 

Europa moet eigenheid vrije beroepen erkennen en verankeren

 

Vrije beroepers kan je niet 'zomaar' vergelijken met commerciële ondernemers. Hun dienstverlening en adviezen aan cliënten en patiënten primeren immers op het louter financiële winstoogmerk. Die specificiteit veronderstelt ook een afzonderlijke regelgeving op maat, ook op Europees vlak. Europa wil de verschillen in nationale regelgeving voor vrije beroepers in de lidstaten verkleinen. De Federatie Vrije Beroepen is voor meer Europese harmonisering, maar waarschuwt daarbij om de eigenheid van het vrije beroep niet 'uit te gommen' in haar regelgeving.

 

Europa

 

De Federatie stelt volgende basiscriteria voor:

  • De dienstverlening bestaat hoofdzakelijk uit een intellectuele prestatie.
  • Dit vergt opleiding en permanente vorming.
  • De beoefenaar draagt zijn verantwoordelijkheid.
  • De dienstverlening gebeurt op een onafhankelijke wijze: de beoefenaar handelt daarbij zowel in het belang van zijn/haar opdrachtgever, cliënt of patiënt, als in het algemeen belang.
  • De beroepsuitoefening is onderworpen aan een deontologie, die in het beroepsstatuut vastgelegd is, hetzij bij wet, hetzij bij autonome beslissing van de betrokken beroepsorganisatie. Dit beroepsstatuut beoogt het garanderen en bevorderen van de professionaliteit, de kwaliteit en de vertrouwensrelatie met de opdrachtgever, cliënt of patiënt.  

 Terug naar overzicht - verder naar Positionering van het vrije beroep