Printversie

Aantrekkelijkheid en professionalisering van het vrij beroep

Meer initiatieven om het vrije beroep aantrekkelijker te maken en te professionaliseren

 

Vrije beroepers zijn heel uitvoerig opgeleid in hun vakgebied, maar dikwijls veel minder in bedrijfsvoering en management. De Federatie pleit er dan ook nadrukkelijk voor om de voorbereiding tot een autonome praktijkvoering te integreren in de hogere opleiding, de voorziene stage en permanente vorming voor de verschillende sectoren van het vrije beroep. Naast deze bijkomende opleidingen voor de vrije beroepers zelf, vraagt de Federatie ook meer opleidingen op maat voor de vele assistentieberoepen, die onmisbaar zijn voor de vrije beroeper en waar dan ook alsmaar meer vraag naar is. Verder vraagt de Federatie dat alle vrije beroepen automatisch erkend zouden worden als dienstverlener in het kader van de KMO-portefeuille, gelet op hun grote expertise. Om de aantrekkingskracht van de vrije beroepen in de zorgsector te vergroten bepleit de Federatie professionele ondersteuning. Het project 'Een zorgzame start', een initiatief van de Federatie Vrije Beroepen, met de steun van het Agentschap Ondernemen, is hier een sterk voorbeeld van.

 

 aantrekkelijkheid en professionalisering

 

Dat betekent concreet:

  • Een beleidskader dat samenwerking en associatievorming bij vrije beroepen wil aanmoedigen en ondersteunen, zonder te hervallen in de 'socialisering' van het vrije beroep (aanmoedigen medische huizen). Samenwerking in het vrije beroep dient zich binnen een open kader te ontwikkelen.
  • Dat het participatiefonds een aangepast instrument aanbiedt om de kost van het intreden in een associatie te ondersteunen en het impulsfonds uit te breiden naar zelfstandige zorgverstrekkers op de eerste lijn.
  • Ondernemersschap en management op te nemen in de basisopleidingen, stage en permanente vorming van de vrije beroepsbeoefenaar met gekoppelde instrumenten en acties en een betere omkadering van de stagiair met het oog op deze professionalisering.
  • In overleg met de onderwijssector, om programma's en strcuturen uit te tekenen die moeten leiden tot duurzame opleidingsprogramma's en de opleiding van goed geschoolde mensen naar assistentieberoepen in het vrije beroep.
  • Vrijstelling voor vrije beroepen in het kader van de erkenning als dienstverlener bij de KMO-portefeuille.
  • Opstellen van een centrale databank medische beroepen van erkende zorgverstrekkers.
  • Ondersteunende maatregelen om vooral starten als zelfstandig zorgverstrekkers opnieuw aantrekkelijk te maken in tegenstelling tot blindelings afschaffen van contingentering en ingangsexamen.

Terug naar overzicht - Terug naar Administratieve vereenvoudiging verder naar Relatie met de overheid