Printversie

De vrije beroepen in relatie met de overheid

Een betere en meer werkbare relatie met de overheid

 

Vrije beroepers kunnen veel voor de overheid betekenen, maar moeten dan ook correct door die overheid worden behandeld. Die eis van de Federatie geldt onder meer wanneer de overheid zelf de klant is bij de vrije beroepers. Uit een bevraging van december 2013 bleek dat 78% van de vrije beroepen die regelmatig samenwerkt met de overheid niet tijdig en correct wordt gehonoreerd. We spreken hier over gerechtsexperten, gevangenisartsen, bouwkundige beroepen in wedstrijden, gerechtstolken, pro-deo werk, ...

Ook oneerlijke concurrentie van de overheid, bijvoorbeeld in de bouwsector, waar zelfstandige architecten het meermaals moeten afleggen tegen de 'autonome gemeentebedrijven' moet van de Federatie stoppen. De Federatie Vrije Beroepen bepleit de expliciete vertegenwoordiging van het vrije beroep via de erkende professionele en interprofessionele organisaties in de overlegstructuren van het beleid, en als vaste gesprekspartners op basis van representativiteit.

 

overheid

 

 Dat betekent concreet:

  • Tijdige en correcte honorering door de overheid bij het inschakelen van vrije beroepen.
  •  Instrumenten aanbieden/ondersteunen van vrije beroepen die witwasreglementering dienen te implementeren en andere beroepen zonder orde of instituut dezelfde verplichtingen op te leggen (consultants die zich op hetzelfde werkveld begeven als vrije beroepen).
  • Werk maken van de tax-cificatie met de economische en bij uitbreiding juridische beroepen.
  • Vrijwaring van de keuze voor het zelfstandige vrije beroep.
  • Om deloyale concurrentie ten gevolge van acties van publieke overheden te voorkomen pleit de Federatie, aansluitend bij het UNIZO standpunt, naar het voorbeeld van de Nederlandse Wet 'Markt en Overheid', voor het invoeren van een wet die verplichte gedragsregels invoert waar overheden zich aan moeten houden wanneer ze (rechtstreeks of onrechtstreeks) deelnemen aan de private markt.
  • Sectoren en interprofessionele organisaties erkennen en betrekken in overlegstructuren naar aanleiding van de zesde staatshervorming. Bijvoorbeeld: erkenning van élk zorgberoep in de EVA structuur binnen het Vlaams decreet gegevensdeling.

Terug naar overzicht - Terug naar Aantrekkelijkheid en professionalisering verder naar Beperking van de aansprakelijkheid