Printversie

Beperking van de aansprakelijkheid van het vrije beroep

De beperking van de aansprakelijkheid

 

Eén van de essentiële kenmerken van het vrije beroep is dat nog vele beoefenaars een grote persoonlijke verantwoordelijkheid dragen, en persoonlijk aansprakelijk kunnen gesteld worden voor beroepsfouten. Zo pleit een meerderheid van de vrije beroepen voor een beperking van de beroepsaansprakelijkheid voor alle beoefenaars in het vrije beroep. Ze zien dat als één van de voorwaarden om het beroep aantrekkelijk te houden, ook voor nieuwkomers.

 

aansprakelijkheid

 

De Federatie vraagt:

  • In overleg met alle bevoegde overheden een structurele oplossing voor het probleem van de beroepsaansprakelijkheid binnen het vrije beroep. De concrete uitwerking (al dan niet via de uitoefening van het beroep door de vennootschap) dient steeds in goed overleg te gebeuren met de respectievelijke sector, gezien de specifieke noden/verzuchtingen van elke beroepsgroep en dus niet raken aan de essentie van het vrije beroep. Een loutere copy/paste operatie van de regeling bij architecten is geen optie.
  • Het beter verzekerbaar houden van bepaalde beroepshandelingen mee te nemen in het debat.

Terug naar overzicht - Terug naar Relatie met de overheidverder naar Zelfregulering