Printversie

Zelfregulering door transparante en democratisch georganiseerde beroepscorporaties

Zelfregulering door transparante en democratisch georganiseerde beroepscorporaties (orde/instituut/nationale kamer/...)

 

De bestaande heterogeniteit qua structuur en reglementen van beroepscorporaties komt de transparantie momenteel niet ten goede. Daarom ontwikkelde de Federatie in samenspraak met onze Waalse zusterorganisatie UNPLIB een tekst met algemene principes waaraan een tuchtprocesrecht aan zou moeten beantwoorden én waar toekomstige vrije beroepssectoren zich aan kunnen spiegelen bij het opstellen van een eigen tuchtprocedure.

 

tucht

 

Dat betekent concreet:

  • Dat er wordt gestreefd naar een grotere eenvormigheid binnen de beroepscorporaties middels een aantal zaken op interprofessioneel niveau te brengen (publicatie van tuchtrechtspraak, streven naar algemene principes van tuchtprocesrecht,...)
  • Het grote publiek meer te informeren over de werking van de verschillende beroepscorporaties.
  • Een evaluatie van de kaderwet Laruelle van 2006 tot bescherming van de titel van een dienstverlenend intellectueel beroep.
  • Beroepen aan te moedigen die streven naar een eigen (volwaardige) orde/instituut en/of een vorm van zelfregulering om alzo toe te laten de kwaliteit en dienstverlening naar de patiënt - cliënt te blijven waarborgen.

Terug naar overzicht - Terug naar Beperking aansprakelijkheid