Printversie

Kredieten van het Participatiefonds

Het Participatiefonds is een openbare federale financiële instelling die via voordelige professionele kredieten het zelfstandig ondernemerschap ondersteunt en stimuleert. Al meer dan 40.000 zelfstandige ondernemers en bedrijfsleiders hebben dankzij de hulp van het Participatiefonds hun project kunnen realiseren.

Voor wie ?

Ook vrije beroepen kunnen net als alle andere zelfstandigen en KO's een beroep doen op het Participatiefonds. Voor de leningen voor starters is een garantie verleend binnen het kaderprogramma voor concurrentievermogen en innovatie van de Europese Gemeenschap.

U moet wel aan een aantal voorwaarden beantwoorden. Uw praktijk dient te beantwoorden aan de Europese KO-definitie : minder dan 50 werknemers, jaaromzet of balanstotaal van max € 10 miljoen, voldoen aan de regels van partner- en verbonden ondernemingen.

Welke leningen?

Het Participatiefonds biedt verschillende kredietformules aan, zowel voor ondernemers die starten als hun zaak willen uitbreiden. Ook innovatieve projecten komen bij het Participatiefonds aan bod. En zelfs de financiering van kleinere investeringsprojecten, die echter voor uw zaak van doorslaggevend belang kunnen zijn. Bovendien is het Participatiefonds flexibel en snel.

Hieronder een kort overzicht van de verschillende leningformules.

Initio
Initio is een van de recentste leningen waarmee u tot de helft van uw financieringsbehoefte kan regelen nog voor u bij een bank binnenstapt. Met het akkoord van het Participatiefonds op zak staat u steviger in uw schoenen op het moment dat u uw leningaanvraag bij de bank indient. Initio heeft een voordelige rentevoet en er worden geen waarborgen gevraagd als de aanvrager een natuurlijk persoon is.

Hoe de lening aanvragen ?
U kunt Initio rechtstreeks aanvragen bij het Participatiefonds. De aanvraag moet wel verplicht gebeuren aan de hand van het aanvraagformulier dat wordt ingevuld en ondertekend door een erkend boekhouder, accountant of revisor.

Bekijk het filmpje over Initio

Starteo
Deze lening richt zich tot zelfstandigen, zaakvoerders of bestuurders van een vennootschap, die hun activiteit als zelfstandige sinds minder dan 4 jaar in hoofdberoep uitoefenen en zo voordelig mogelijk hun onderneming willen financieren. Zowel natuurlijke als rechtspersonen komen in aanmerking voor zover zij een KO zijn. Starteo versterkt het eigen vermogen van de onderneming en vereenvoudigt zo de toegang tot een hoofdlening bij een van de kredietinstellingen die samenwerken met het Participatiefonds.

Hoe een lening aanvragen?
Starteo wordt verdeeld via de banken en financiële instellingen. Het Participatiefonds heeft met hen een overeenkomst afgesloten zodat de vrije beroeper zich doorgaans tot zijn eigen bankier kan wenden. Het is de bankier die uw dossier zal indienen bij het Participatiefonds. Dat gebeurt bovendien volledig gratis.

Bekijk het filmpje over Starteo
 
Optimeo
Optimeo richt zich tot bestaande ondernemingen die een zo voordelig mogelijke financiering zoeken voor de uitbreiding van hun onderneming. Zowel natuurlijke als rechtspersonen komen in aanmerking voor zover zij KO zijn. Optimeo versterkt het eigen vermogen van de onderneming en vereenvoudigt zo de toegang tot een hoofdlening bij een van de kredietinstellingen die samenwerken met het Participatiefonds.

Hoe een  aanvragen?
Optimeo wordt verdeeld via de banken en financiële instellingen: het Participatiefonds heeft hen een overeenkomst afgesloten zodat de vrije beroeper zich doorgaans tot zijn eigen bankier kan wenden. Het is de bankier die uw dossier zal indienen bij het Participatiefonds. Dat gebeurt bovendien volledig gratis.

Startlening
De Startlening is een aantrekkelijke en uiterst soepele formule om zich als zelfstandige te vestigen of om een onderneming op te richten. De lening is bedoeld voor de uitkeringsgerechtigde volledige werklozen, de niet-werkende werkzoekenden, en de begunstigden van een wachtuitkering of een leefloon. De Startlening heeft een voordelige rentevoet van 4% die de eerste twee jaar wordt verlaagd tot 3% als u een gratis begeleiding volgt bij een steunpunt.

Hoe een lening aanvragen?
U kunt een aanvraag indienen via een van de steunpunten waarmee het Participatiefonds samenwerkt, waaronder Unizo. Zij dienen niet alleen uw aanvraag in, maar begeleiden u ook volledig gratis tijdens de eerste 18 maanden van uw activiteit. Als u jonger bent dan 30, dan loopt de begeleiding over 24 maanden en kunt u nog meer voordelen genieten via het Plan Jonge Zelfstandigen.

BA+
Deze formule is bedoeld voor ondernemers van wie de onderneming in een oprichtingsfase zit of in een strategische ontwikkelingsfase voor haar toekomstige activiteit. Het gaat om ondernemers die geen toegang hebben tot het klassieke bankkrediet wegens de vernieuwende of technologische aard van hun project, maar die wel kunnen rekenen op de financiële en de operationele steun van één of meer Business Angels.

Hoe een aanvragen?
De projecten worden voorgeselecteerd door het Business Angel netwerk, dat ze voorlegt aan potentieel geïnteresseerde Business Angels.

Het Participatiefonds treedt pas op wanneer de geplande samenwerking tussen de ondernemer en de Business Angel zo goed als afgerond is. De leningaanvraag voor de Business Angel+ wordt dan ook ingediend door het erkende netwerk.

Casheo
Casheo is bestemd voor het mobiliseren van uw schuldvorderingen op overheidsinstellingen of parastatalen (Federale overheid, Gewesten, provinciale en plaatselijke overheden) en vennootschappen waarin de overheid meerderheidsaandeelhouder is (Belgacom, De Post, Infrabel, enz).

Hoe een leningaanvraag indienen?
U kunt Casheo rechtstreeks aanvragen bij het Participatiefonds. De aanvraag moet wel verplicht gebeuren aan de hand van het aanvraagformulier dat wordt ingevuld en ondertekend door een erkend boekhouder, accountant of revisor.

Bekijk het filmpje over Casheo

Impulseo I & II : op maat van huisartsen
Het RIZIV heeft de werking en het beheer van de financiële pakketten Impulseo I en Impulseo II toevertrouwd aan het Participatiefonds. Deze financieringspakketten richten zich tot huisartsen.

Impulseo I voorziet een financiering om:

  • Jonge huisartsen te helpen bij de installatie van hun individuele of groepspraktijk. 
  • Huisartsen te stimuleren om zich te installeren in zones die een tekort aan huisartsen kennen.

Impulseo II voorziet financiële ondersteuning voor een onthaal- en administratief bediende bij huisartsengroeperingen. Meer info ?

De beoordeling

Volgende elementen spelen een rol bij de beoordeling van een kredietdossier:

  • de haalbaarheid van het project, zowel financieel, economisch als technisch
  • de beroepsbekwaamheid en eerbaarheid van de aanvrager, de kwaliteit van de ondernemer, het ondernemersbeleid
  • de leefbaarheid en financiële gezondheid van de onderneming
  • de terugbetalingscapaciteit

Meer info ?


Participatiefonds
de Lignestraat 1 - 1000 Brussel
Tel : 02/210.87.87 - Fax : 02/210.87.79
info@fonds.org
www.fonds.org