Printversie

FVIB bepleit meer samenwerking onder vrije beroepers

  • Eén op drie vrije beroepers werkt  al in associatie
  • FVIB – brochure  ‘Associëren stap voor stap’ begeleidt vrije beroepen in hun associatieproces

Eén op drie vrije beroepers werkt nu al  op één of andere manier samen. Dat aantal zal in de toekomst alleen maar toenemen, dat blijkt uit onderzoek van de UNIZO -  Federatie voor Vrije en Intellectuele Beroepen, FVIB.  Om vrije beroepers te begeleiden in hun associatieproces publiceerde onlangs de brochure  ‘Associëren stap voor stap’. 10 beknopte stappen bereiden  de vrije beroepers daarin  voor op samenwerking met één of meerdere collega’s. De Federatie vraagt de overheid meer maatregelen te nemen om samenwerken in het vrije beroep te stimuleren. Gekwalificeerd personeel vinden en een tekort aan managementvakken in de opleiding van de meeste vrije beroepen, blijven de grote knelpunten.

Samenwerking in het vrije beroep is steeds meer noodzakelijk. Het oprichten en verder uitbouwen van een rendabele , kwalitatief uitgeruste  praktijk, blijkt voor velen een steeds moeilijkere opgave.  Solopraktijken zijn in veel sectoren omwille van de toenemende inhoudelijke vereisten en een toevloed aan administratie bovendien onmogelijk geworden. Daarnaast zoeken veel vrije beroepers naar meer harmonie tussen werk en privé. Associëren biedt voor één op drie vrije beroepers  een antwoord. Samenwerken stimuleert kwaliteitsvolle dienstverlening en is een weerwoord op de hoge werkdruk, de nood aan specialisatie, de overdracht van de praktijk en de torenhoge investeringskosten.  Dat wordt bevestigd in een FVIB –onderzoek. 

Om het pad te effenen, publiceerde FVIB  het stappenplan ‘Associëren stap voor stap’. In 10 beknopte stappen bereidt deze uitgave vrije beroepen voor op hun associatieproces. De brochure  behandelt onder meer stappen als ‘Doe de associatietest’, ‘Vermijd broeikaseffect in uw samenwerkingsklimaat’ en ‘Gezocht: samenwerkingspartner(s) M/V’. Associëren stap voor stap kan elke geïnteresseerde gratis verkrijgen via FVIB. De publicatie is een goede  voorbereiding op het uitgebreider FVIB- handboek ‘Samenwerken in het vrije beroep’. Vrije beroepers met  interesse voor  samenwerken of al actief in een vrij beroep kunnen bovendien voor advies terecht  bij  het FVIB- Kenniscentrum.

De  UNIZO - Federatie van Vrije Beroepen dringt er voorts bij de overheid op aan de  samenwerking in het vrije beroep te stimuleren.  Het vinden van gekwalificeerd personeel en het tekort aan managementvakken in de opleiding van de meeste vrije beroepen, blijken  de grootste hindernissen. De Federatie  ziet in het recente Vlaams regeerakkoord daartoe een interessante aanzet.  De daarin opgenomen  speerpunten inzake managementcompetenties in het onderwijs, innovatieve bedrijfsorganisatie en de ondersteuning van duo- en groepspraktijken via een eerstelijnsfonds, blijken voor de UNIZO –federatie van vrije beroepen  een stap in de goede richting. 

Klik hier voor de publicatie van 'Associëren stap voor stap'.

Het FVIB-Kenniscentrum|samenwerken in associatie: Associëren om te innoveren kwam tot stand met de steun van EFRO en de Vlaamse Overheid. www.fvib.be/samenwerken.