Printversie

Opleidingscheques en adviescheques ook voor de medische beroepen

Opleidingscheques nu ook voor medische sector

Na herhaaldelijk aandringen van de FVIB werd het systeem van de opleidingscheques (sinds april 2004) en de adviescheques (MB 28 mei 2004) ook opengesteld voor de medische en paramedische vrije beroepen.

De zorgverstrekkers kunnen bij de overheid opleidingscheques aanvragen voor zichzelf of voor hun meewerkende echtgenoten.

Sinds 11 mei 2004 zijn de papieren opleidingscheques afgeschaft. De betaling met opleidingscheques verloopt volledig elektronisch. Voor meer info: www.opleidingscheques.be.

Recent getweet
12 november
=═ We eindigen de week met onze laatste infographic ihkv de #Polsslag: 36.912 VB'ers in de prov West-Vlaanderen. Gemiddeld worden er hier 6 werknemers per werkgever tewerkgesteld! =╚ Meer over de trends en cijfers? =I https://t.co/9ChhP8CsIS @UNIZOwvl #vrijeberoepen https://t.co/yUfYjYkVMa