Printversie

Onafhankelijk advies, daar tekenen wij voor

De Federatie voor Vrije en Intellectuele Beroepen lanceert samen met de representatieve beroepsorganisaties opnieuw een imagocampagne voor het vrije beroep.

Het imago van het vrije beroep
Een positief imago blijft niet op zichzelf bestaan. Investeren in de beeldvorming van het vrije beroep blijft dan ook van groot belang. Als beroepsgroep, maar ook als maatschappelijke eenheid met een zekere status, zijn de vrije beroepen op dit vlak bijzonder kwetsbaar. Elementair in het overbrengen van het imago is de ?boodschapper?. De boodschap wint aan kracht als zij overgebracht wordt door een geloofwaardige, bekende en betrouwbare instantie. Daarom sloegen de FVIB en de representatieve beroepsorganisaties de handen in elkaar. Eind 1997 werd de eerste bewustmakingscampagne gelanceerd. Het motto ?Het vrije beroep. De kennis en het vertrouwen? ondersteunde de slagzin ?U en ik, wij hebben een relatie, een vertrouwensrelatie.? Onder dezelfde baseline bracht FVIB in 2000 de campagne ?Goede raad begint met goed luisteren?.

Kennis, vertrouwen ?
Een nieuwe imagocampagne betekent geen nieuw imago. Als er iets is waar het vrije beroep voor staat is het degelijkheid, kwaliteit en professionaliteit, een vaste betrouwbare waarde in de huidige kennismaatschappij. De baseline van de voorgaande FVIB-affichecampagnes ?De kennis en het vertrouwen? zal dan ook blijvend deel uitmaken van het imago van het vrije beroep. Het motto leent zich bovendien tot herinterpratie. Het vertrouwen dat de cliŽnt/patiŽnt stelt in zijn vrije beroepsbeoefenaar gaat vandaag de dag verder dan het handhaven van het beroepsgeheim, bekwaamheid, efficiŽntie, persoonlijke verantwoordelijkheid, ... Dit zijn op zich zichtbare en vaak zelfs meetbare begrippen. Ook onafhankelijkheid is een eis waaraan elke vrije beroepsbeoefenaar dient te voldoen.

Maar wat betekent deze eis eigenlijk? De slotconclusie van de Algemene Conventie van het Vrije Beroep over deze thematiek luidt als volgt: onafhankelijkheid is het vermogen om, in de daartoe door wetgeving en deontologie geschapen randvoorwaarden, vrij van externe of interne druk, samen met de cliŽnt naar de ideale oplossing te zoeken voor diens probleem, maar binnen de grenzen van de wet en mťt inachtneming van de algemene aanvaarde maatschappelijke waarde (volksgezondheid, goede rechtsbedeling, ruimtelijke ordening, openbare trouw) waarover men door het vertrouwen van de wetgever mee tot behoeder is aangesteld.

 fvib_af_nlwebsite

Onafhankelijk advies, daar tekenen wij voor, de slogan van de affichecampagne onderstreept het engagement om dit vermogen te optimaliseren. De vrije beroepsbeoefenaar die deze affiche tentoonstelt, garandeert ongebonden advies waarbij enkel het belang van de cliŽnt of patiŽnt van tel is. 

Het centrale beeld van de campagne ondersteunt dit gegeven klaar en duidelijk. De affiche toont een schrijvende arm, waarbij de ketting van de pen naar de penhouder is verbroken. Dit beeld illustreert dat de vrije beroepsbeoefenaar zich niet laat bespelen als een marionet. Hij heeft geen verborgen agenda. Hij tekent voor onafhankelijk advies.

 

 

De campagne werd gelanceerd via advertenties in De Tijd. De affiches vonden opnieuw hun weg  naar het publiek via de wachtkamers van de praktijken. De namen van de betrokken samenwerkende beroepsorganisaties van vrije beroepen staan naargelang het doelpubliek centraal op de affiches.

Wij zijn ervan overtuigd dat ook u deze imagocampagne actief zult ondersteunen.