Printversie

UNIZO en FVIB vinden wetsvoorstel om adviseurs te vervolgen bij fraude overbodig

"Bewust frauderen kan niet, daar zijn we het roerend mee eens. Het is ook oneerlijke concurrentie ten opzichte van wie wel correct bezig is. Maar om in één beweging meteen ook de adviseurs te viseren, is onnodig", zegt Jan Sap, secretaris-generaal van de UNIZO-Federatie Vrije Beroepen (FVIB) als reactie op het wetsvoorstel van SP.A en de PS om ook adviseurs te laten vervolgen voor fraude. De geviseerde adviseurs - zoals boekhouders, accountants, advocaten – zijn sterk gereglementeerde beroepen, onderworpen aan deontologische voorschriften. Deontologisch zijn deze adviseurs verplicht hun cliënten terecht te wijzen als ze fraude dreigen te plegen, aldus FVIB. Bovendien kunnen fiscale adviseurs nu ook al strafrechtelijk worden vervolgd indien ze zouden meewerken aan frauduleuze fiscale constructies. Het wetsvoorstel is daarom overbodig en viseert ten onrechte reeds streng gereglementeerde beroepen. De Federatie pleit ten gronde voor een eenduidige en transparantie fiscale reglementering, ook internationaal. "Want bepaalde constructies die in België frauduleus zijn, kunnen perfect in het buitenland", besluit FVIB.

Tuchtsancties
Volksvertegenwoordiger Van Der Maelen argumenteert dat de beroepsorganisaties van de economische beroepen vandaag te weinig straffend zouden optreden. FVIB benadrukt dat de beroepsorganisaties wel degelijk optreden als hun leden het beroep niet naar behoren uitoefenen of als er klachten binnenkomen. Maar vaak gaat het om raadgevers die niet vallen onder een beroepsreglementering of die vanuit het buitenland opereren. Het probleem moet volgens FVIB dan ook op internationaal vlak worden aangepakt.