Printversie

Federatie Vrije beroepen start online petitie "Mijn cliŽnt/patiŽnt is meer dan een klant"

  • Vrije beroepen horen niet thuis onder de Wet Marktpraktijken
  • Op amper anderhalve dag al zo’n 2.000 handtekeningen 
  • www.meerdaneenklant.be 

"Een dokter die bij de bevalling snel nog even je amandelen verwijdert om je klantenkaartje te vervolledigen, klinkt heel absurd.  Maar het toont wel aan dat een vrij beroep niet onder een commerciële reglementering  als een Wet Marktpraktijken te vatten is”, zegt Jan Sap, secretaris-generaal van de Federatie Vrije Beroepen (FVIB). De regering werkt volop aan een nieuw Wetboek Economisch Recht. Daarbij wil ze vrije beroepen onderbrengen in het hoofdstuk Marktpraktijken en de eigen wet voor vrije beroepen afschaffen. Hierdoor zouden vrije beroepen aan dezelfde reglementeringen als handelaars moeten voldoen.  “Onaanvaardbaar”, klinkt het bij FVIB. “Solden, koppelverkoop en de sperperiode zijn correcte en goede commerciële systemen, maar ze zijn nu eenmaal niet van toepassing op vrije beroepen”.  De Federatie pleit dan ook voor het behoud van de eigen wet voor vrije beroepen en voor de omzetting van Europese richtlijnen via deze wet. Om hun vraag kracht bij te zetten, lanceert FVIB de online petitie “Mijn cliënt/patiënt is meer dan een klant” via www.meerdaneenklant.be Na amper anderhalve dag staan er al zo'n 2.000 handtekeningen op de teller. “Vrije beroepen zijn geen tafelspringers, maar dit raakt hun statuut. Dat zij de online petitie tekenen, is echt een belangrijk signaal naar de regering”, besluit FVIB. Elke vrije beroeper of wie het standpunt van FVIB genegen is, kan op eenvoudige manier de petitie tekenen door zijn naam (kan ook anoniem) op de website in te vullen.

België zette tot op vandaag nog steeds de Europese Richtlijn oneerlijke concurrentie niet om in Belgisch recht. Om een arrest van het Europees Hof van Justitie te vermijden, wil de federale regering de eigen wet op de vrije beroepen uit 2002 schrappen en de vrije beroepen onderbrengen in het hoofdstuk Marktpraktijken in het nieuwe Wetboek Economisch Recht. Volgens FVIB kan België met een aantal aanpassingen aan de bestaande wet op vrije beroepen perfect aan de Europese Richtlijn tegemoet komen en kan de wet op vrije beroepen blijven bestaan. "Op deze wijze vrijwaren we het eigen statuut van vrije beroepen en bewaken we hun onafhankelijkheid, deontologie en maatschappelijke meerwaarde. En dat is in het belang van onze patiënten en cliënten", aldus FVIB.