Printversie

Wederzijds respect zorgt voor een gezonde relatie

FVIB lanceert samen met aangesloten medische beroepsorganisaties affichecampagne

  • Enquête FVIB bij zo’n 800 zelfstandige zorgverstrekkers: helft ondervraagden krijgt te maken met patiënten die te laat komen, 4 op 10 met verbale agressie en 4 op 10 met wanbetaling
  • Criminaliteitsstatistieken Federale Politie: steeds meer agressie bij beroepen van algemeen belang
  • Sensibiliseren meer dan ooit nodig

“Patiënten die te laat komen of helemaal niet opdagen, die niet betalen, die advies in de wind slaan of onbeschoft of agressief reageren… Jammer genoeg is dit voor veel tandartsen, kinesitherapeuten of andere zorgverstrekkers dagelijkse kost. Het gaat van kwaad naar erger en maakt de beroepen minder en minder aantrekkelijk.”, zegt Jan Sap, secretaris-generaal van de Federatie voor Vrije Beroepen (FVIB). Zo blijkt uit een FVIB-enquête bij 800 zorgverstrekkers dat vier op tien meer dan vroeger te maken heeft met verbale agressie en evenveel met wanbetaling. Bij de helft van de respondenten komen patiënten vaak te laat. Criminaliteitscijfers van de Federale Politie tonen dan weer aan dat geweld bij beroepen van algemeen belang steeds toeneemt. “Het is meer dan ooit tijd om te sensibiliseren”, vervolgt Sap. Daarom lanceert FVIB samen met de bij haar aangesloten beroepsorganisaties van apothekers, kinesitherapeuten, psychologen, artsen, tandartsen en verpleegkundigen een preventieve bewustmakingscampagne via 20.000 affiches met de slogan ‘Wederzijds respect zorgt voor een gezonde relatie’. “De campagne moet in twee richtingen werken”, benadrukt Sap. “We willen niet alleen anderen met de vinger wijzen. Zo moeten ook zelfstandige zorgverstrekkers gedragsregels aan de dag leggen.” Zorgverstrekkers krijgen de affiche via FVIB en de aangesloten beroepsorganisaties en kunnen die in hun apotheek of wachtkamer hangen. De campagne krijgt de steun van de Vlaamse Overheid via minister Vandeurzen.

De cijfers liegen er niet om. Uit de criminaliteitsstatistieken van de Federale Politie blijkt dat het geweld tegen beroepen van algemeen belang, waaronder apothekers, artsen en andere, elk jaar toeneemt. In 2011 waren er 2.690 gevallen van agressie. Dat is 5,4% meer dan het jaar daarvoor en maar liefst 155% meer dan in 2000. In dat verband keurde de Kamercommissie Justitie nog in eerste lezing een mozaïekwet goed die straffen voor geweld tegen die personen met "een beroep van openbaar nut" moet verdubbelen. En uit een enquête van FVIB bij zo’n 800 zelfstandige zorgverstrekkers (o.a. apothekers, tandartsen, artsen, verpleegkundigen, kinesitherapeuten) blijkt dan weer dat de helft van de zorgverstrekkers te maken krijgt met patiënten die hun afspraken niet nakomen. Een tijd terug daagde een tandarts een patiënt voor de rechtbank omdat zij afspraken miste. 4 op tien respondenten krijgt meer dan vroeger te maken met verbale agressie en overvallen. Fysieke agressie komt – gelukkig – slechts bij 7% van de ondervraagden vaker voor. 4 op tien krijgt ten slotte te maken met wanbetaling.

Meer dan te pleiten voor procedures of andere curatieve maatregelen, kiezen FVIB en de aangesloten organisaties voor preventie. Ze willen met de affiche patiënten bewust maken om in hun relatie tot de zorgverstrekker alle gedragsregels in acht te nemen, zoals het naleven van voorschriften, geen misbruik van geneesmiddelen, het nakomen van afspraken, lichaamsverzorging, gekregen informatie opvolgen, hoffelijkheid… Kortom: respect voor de zelfstandige zorgverstrekkers. Omgekeerd moeten zorgverstrekkers ook gedragsregels aan de dag leggen in hun relatie tot hun patiënt, zonder afbreuk te doen aan de zorg en tijd die de patiënten nodig hebben. “Daarom spreken we liever van ‘wederzijds respect zorgt voor een gezonde relatie’, met een knipoog naar de unieke vertrouwensband tussen patiënt en zorgverstrekker”, aldus nog Jan Sap.

De bij FVIB aangesloten medische beroepsorganisaties zijn: PB, Axxon, Kwaliteit in Kinesitherapie, BFP/Psychologencommissie, NVKVV, VAS en VVT

Bericht aan de redacties: Wij kunnen u in contact brengen met een vrij beroepsbeoefenaar die wil getuigen over zijn ervaringen.

 

afbeeldingimagocampagne