Printversie

Op vijf jaar tijd ruim 36% meer starters in het vrije beroep

“Vorig jaar startten 24.052 personen in een vrij beroep, dat zijn er 6% meer dan het jaar daarvoor en maar liefst 36,2% meer dan in 2006”, zegt Jan Sap, secretaris-generaal van de Federatie voor Vrije en Intellectuele Beroepen (FVIB) op basis van RSVZ-cijfers. “Het vrije beroep blijft jaar na jaar een aantrekkelijke sector”. De lagere conjunctuurgevoeligheid en de relatieve werkzekerheid zijn volgens FVIB zeker belangrijke verklaringen. Wel zijn er grote verschillen tussen de subsectoren. “Vooral de medische sector, met artsen, tandartsen en apothekers, is er de afgelopen jaren op achteruit gegaan. Maar ook de fiscaal-vastgoedsector, met onder andere de economische beroepen en landmeters-experten, telt minder starters”. De blijvende (financiële) onaantrekkelijkheid en de concurrentie met het werknemerschap van sommige vrije beroepen spelen volgens FVIB een rol. Ten slotte herinnert FVIB vrije beroepen aan de mogelijke financiële steunmaatregelen bij de opstart van hun praktijk, zoals de leningen bij het Participatiefonds. “Vaak weten vrije beroepen niet dat zij hierop een beroep kunnen doen”, aldus nog Jan Sap van FVIB. De cijfers zijn terug te vinden in het FVIB-werkingsverslag 2011-2012 dat eerstdaags verschijnt.

De inschrijvingen in hogescholen en universiteiten lopen volop. Veel studenten volgen een opleiding die mogelijk uitmondt in een zelfstandig vrij beroep. Voor FVIB een reden om de startcijfers op een rij te zetten. In totaal startten 89.722 zelfstandigen. Daarvan startte meer dan één op vier (26,8%), ofwel 24.052 personen in een vrij beroep. Dat zijn er 6% meer dan het jaar daarvoor en 36,2% meer dan in 2006. De lage conjunctuurgevoeligheid en de relatieve werkzekerheid liggen mee aan de basis. Advocaten, boekhouders, dokters, architecten zullen altijd nodig blijven.

Tussen de 25 en 30, zowel mannen als vrouwen, paramedisch, Vlaams en in hoofdberoep
Meer dan de helft (54%) is gestart voor de leeftijdsgrens van 35. Toch start nog één derde (33,2%) tussen zijn 35e en 50e. Drie personen startten zelfs nog na hun 85e. In het vrije beroep starten evenveel mannen als vrouwen.

Bij de klassieke vrije beroepen vinden we de meeste starters terug bij de paramedische sector (met o.a. kinesitherapeuten, verpleegkundigen, psychologen), met name 20%. De gehele medische sector is goed voor één vierde van alle starters. Advocaten en architecten hebben een aandeel van ongeveer 5%. Het gros, 62,4%, start in de intellectuele sector (met o.a. verzekeringsagenten, vastgoedmakelaars, vertalers-tolken…).

Meer dan de helft (55%) start in Vlaanderen. Wallonië telt 29,2% starters en Brussel 14,5%. Iets meer dan 1 procent vangt zijn vrij beroep aan in het buitenland. Het merendeel begint in hoofdberoep (55%). Toch start ook 42,2% in bijberoep. 2,2% begint nog na de pensioenleeftijd.

Niet bij alle vrije beroepen stijgende evolutie
In vergelijking met vijf jaar geleden zijn er 36,2% meer starters in het vrije beroep en 6% meer ten opzichte van vorig jaar. Dat is niet zo bij alle vrije beroepen. Artsen (-2,3%), tandartsen (-3,6%), apothekers (-22,1%) en de sector fiscaal-vastgoed (-19,2%, met o.a. economische beroepen en landmeters-experten) gingen er de laatste 5 jaar op achteruit. FVIB ziet een aantal mogelijke verklaringen. Een eerste belangrijke is de (financiële) onaantrekkelijkheid van vele beroepen, zoals huisartsen en tandartsen. Ook het feit dat een aantal vrije beroepen ook als werknemer kunnen worden beoefend, speelt een rol. Jongeren kiezen vandaag misschien vaker voor het werknemersstatuut.

De cijfers staan in het FVIB-werkingsverslag 2011-2012 dat eerstdaags verschijnt. FVIB herinnert vrije beroepen ten slotte eraan dat zij wel degelijk een beroep kunnen doen op steunmaatregelen, zoals leningen bij het Participatiefonds. Vaak is dit niet geweten.

Bericht aan de redacties: op eenvoudig verzoek kunnen wij u tabellen bezorgen. Eveneens kunnen wij u in contact brengen met een starter.

Meer info: Sanderijn Vanleenhove, woordvoerster
0479 44 50 78 of sanderijn.vanleenhove@unizo.be