Printversie

Ook zelfstandige zorgverstrekkers toegankelijk in tijden van crisis

  • Patiënten met financiële moeilijkheden kunnen ook bij zelfstandige zorgverstrekkers terecht
  • Wijkgezondheidscentra niet in de plaats van meer dan 88.000 zelfstandige zorgverstrekkers
  • Zelfstandige zorgverstrekkers belangrijke toegevoegde waarde

"Wijkgezondheidscentra hebben ongetwijfeld hun plaats en opdracht voor echte kansarmen. Daarvoor zijn ze uiteindelijk ook opgericht”, zegt de Federatie voor Vrije en Intellectuele Beroepen (FVIB). “Maar patiënten met financiële moeilijkheden kunnen ook altijd bij de zelfstandige zorgverstrekker terecht.” Hiermee reageert FVIB op de communicatie vandaag als zouden wijkgezondheidscentra het enige alternatief zijn in tijden van crisis. De Federatie benadrukt dat zelfstandige zorgverstrekkers, zoals artsen, apothekers, tandartsen, verpleegkundigen en kinesitherapeuten, vanuit hun sociale bewogenheid altijd naar oplossingen zoeken. Het derdebetalerssysteem is daar een voorbeeld van. Vandaag zijn er meer dan 88.000 zelfstandige zorgverstrekkers in ons land. ‘Qua aandeel kan dat tellen’, zegt Hilde Deneyer, voorzitster van het FVIB-overleg zelfstandige zorgverstrekkers .    Bovendien hebben ze een belangrijke meerwaarde.Ze hebben een unieke relatie met hun patiënt en kunnen de patiënt zo optimaal begeleiden en opvolgen. Bovendien genieten deze zorgverstrekkers een groot vertrouwen bij de bevolking, “gebaseerd op onze onafhankelijke positie, waardoor we ook onafhankelijk advies kunnen geven”, aldus Hilde Deneyer; Daarnaast staat de keuzevrijheid van de patiënt centraal. Een patiënt kiest zelf welke zelfstandige zorgverstrekker hij raadpleegt.

De Federatie herhaalt dat het niet de bedoeling kan zijn dat niet-kansarmen zich tot wijkgezondheidscentra wenden. Elke dienstverlening kost geld, ook de medische. Patiënten moeten zich bewust blijven van de kost van de gezondheidszorg.
 
Het overleg zelfstandige zorgverstrekkers van FVIB bestaat uit de organisaties Algemeen Pharmaceutische Bond (APB), Vlaams Artsensyndicaat (VAS), Verbond der Vlaamse Tandartsen (VVT), Nationaal Verbond van Katholieke Vlaamse Verpleegkundigen en Vroedvrouwen (NVKVV) en Axxon, Kwaliteit in Kinesitherapie.

Meer info: Sanderijn Vanleenhove, woordvoerster - 0479 44 50 78 of sanderijn.vanleenhove@unizo.be