Printversie

Psychologen sluiten aan bij FVIB

Vandaag zetten de Belgische Federatie van Psychologen (BFP/FBP), de Psychologencommissie en de Federatie voor Vrije en Intellectuele Beroepen (FVIB) hun handtekening onder een samenwerkingsovereenkomst. Het afdwingbaar maken van de deontologie, deelname aan de FVIB-overlegplatformen en steun in de vraag om erkenning als gezondheidszorgberoep zijn voor de organisaties de belangrijkste redenen van associatie.

BFB/FBP vormt met haar elf deelverenigingen de grootste Belgische vzw van en voor psychologen en is representatief om leden voor de Psychologencommissie voor te dragen. De Psychologencommissie zelf is de overheidsinstelling die bevoegd is voor de titelbescherming van psychologen.

Met de steun van FVIB, willen beide organisaties de deontologische code voor psychologen verder verfijnen en wettelijk afdwingbaar maken. De code, die verder gaat dan de huidige wettelijke verplichtingen en bescherming van de titel van psycholoog, werd eerder door BFP/FBP in het leven geroepen. Voorts zoeken BFP/FBP en de Psychologencommissie bij FVIB ook aansluiting bij haar overleg van zelfstandige zorgverstrekkers. Dat brengt nu maandelijks beroepsorganisaties van tandartsen, artsen, apothekers, kinesitherapeuten en zelfstandig verpleegkundigen bijeen om er gemeenschappelijke knelpunten en syndicale dossiers te bespreken. Ten slotte hopen BFP/FBP en de Psychologencommissie met de steun van FVIB ook het beroep van klinisch psycholoog wettelijk te regelen. Op dit moment is hiertoe een voorstel in de Commissie Volksgezondheid hangende, dat de Kamer daarna moet goedkeuren.

Meer info: Sanderijn Vanleenhove, woordvoerster, 0479 44 50 78
sanderijn.vanleenhove@unizo.be

 

kleinondertekening_Psychologen

v.l.n.r.: Edward Van Rossen (coördinator Psychologencomissie), Karel De witte (voorzitter BFP) en Johan De Leenheer (voorzitter FVIB)