Printversie

Uniek contactpunt consument positief. Eengemaakte ombudsdienst voor vrije beroepen onhaalbaar.

UNIZO reageert positief op een uniek contactpunt voor alle consumentklachten zoals minister van consumentenzaken Vande Lanotte plant. "Consumenten hebben nood aan een contactpunt, van waar ze worden doorverwezen naar de bevoegde ombudsdienst", benadrukt UNIZO. De ondernemersorganisatie betreurt wel dat KMO's in het oorspronkelijk voorstel niet terecht kunnen bij dit contactpunt. De ondernemersorganisatie vraagt daarom aan de minister om ook KMO's via dat unieke contactpunt verder te helpen. Vooral FVIB, de bij UNIZO aangesloten Federatie voor Vrije en Intellectuele Beroepen, benadrukt dat het contactpunt moet fungeren als een doorgeefleuk. "Eén ombudsdienst voor alle sectoren mag niet de bedoeling zijn, vooral voor intellectuele en vrije beroepen zou dat wegens te zeer uiteenlopende geschillen onrealistisch zijn."
 
UNIZO meent dat de geschillen tussen ondernemingen - zogenoemde B2B-geschillen - ook behandeld moeten worden door een alternatief geschillen beslechtingsmechanisme. Het voordeel bij dit soort geschillenbeslechting is dat deze het mogelijk maakt de vertrouwensrelatie tussen de ondernemingen te behouden. Dat is nodig; KMO's moeten, eens het geschil geregeld is, hun commerciële relatie kunnen verderzetten.
 
Ombudsdienst in belang van commerciële relaties tussen KMO's 
De KMO moet voor geschillen nu nog te vaak naar de rechtbank stappen. Dergelijke gerechtelijke procedures zijn doorgaans duur, tijdrovend en hypothekeren de verdere commerciële relatie. Een efficiënt alternatief systeem dat kostenbesparend en efficiënt werkt om geschillen tussen ondernemingen onderling te behandelen is dan ook noodzakelijk, aldus UNIZO. "Net als de consument, bevindt de KMO zich immers vaak in een zwakke positie tegenover zijn leveranciers of tegenover andere grotere ondernemingen. Daar waar de consument wordt beschermd door de wetgeving inzake consumentenbescherming, is dat voor de KMO niet het geval", besluit UNIZO.
 
Eén ombudsdienst onrealistisch 
FVIB, de bij UNIZO aangesloten Federatie voor Vrije en Intellectuele Beroepen, en UNIZO benadrukken dat het moet gaan om een contactpunt, niet om een eengemaakte ombudsdienst. “Eén ombudsdienst voor alle vrije beroepen is onrealistisch, maar het concept van doorgeefluik of het één-loketprincipe is zeker een goed idee”, reageert Jan Sap van FVIB. “Voor vrije beroepen bestaan vandaag al goede systemen van klachtenbehandeling. Het kan, volgens FVIB, zeker geen kwaad om deze bekender te maken bij het grote publiek en vooral een transparant en toegankelijk karakter te geven. De Federatie stipt wel de verscheidenheid binnen de sector aan. “Per beroepsgroep van vrije beroepen is een heel specifieke kennis vereist. Eén allesomvattende ombudsdienst lijkt ons daarom niet haalbaar.”
 
Nadere info over dit persbericht:
Laure Stuyck, UNIZO-persverantwoordelijke, 02/238 05 07, GSM 0473/56 83 71