Printversie

Publicaties

Juridische aspecten van samenwerken

JURIDISCH_WEBSITEOnze samenleving evolueert tegen een hoge snelheid en wordt met de dag complexer.

Ook beoefenaars van vrije beroepen worden geconfronteerd met dit fenomeen. De kennis en technieken vereist voor de uitoefening van hun beroep worden almaar complexer en evolueren almaar sneller.

Ook de afnemers van hun diensten worden steeds veeleisender. Voorzichtige antwoorden zoals ‘ik zal het eens opzoeken’ of ‘ik moet er even over nadenken’ worden niet meer aanvaard. Geduld is geen deugd meer en de vraag naar onmiddellijke beschikbaarheid klinkt met de dag luider.

Anderzijds streven ook de beoefenaars van vrije beroepen naar een kwaliteitsvol leven, met tijd voor het gezin, voor familie en vrienden en voor ontspanning. Bovendien willen zij bepaalde risico’s die eigen zijn aan het zelfstandig ondernemen zo veel mogelijk beperken.

(Geïntegreerd) samenwerken kan een oplossing bieden om deze (conflicterende) eisen en verwachtingen met elkaar te verzoenen.

In 'Juridische aspecten van samenwerken' gaan de auteurs in op de mogelijke juridische vormen van samenwerken, en de topics die aan bod kunnen komen wanneer een samenwerking juridisch vorm krijgt.

Deze publicatie is helaas UITVERKOCHT.