Printversie

Bijna helft meer werknemers in vrije beroep dan tien jaar terug

Vandaag stellen de vrije beroepen in België samen 252.135 mensen tewerk. Dat zijn maar liefst 77.371 extra arbeidsplaatsen in vergelijking met tien jaar geleden, ofwel een stijging met 44,3%.  De sector van het vrije beroep groeit onmiskenbaar als werkgever en blijkt doorheen de jaren - en zelfs tijdens de crisis - een stabiele werkgever. Dat meldt de Federatie voor Vrije en Intellectuele Beroepen (FVIB) op basis van RSVZ-cijfers. Toch blijkt uit een enquête van de Arteveldehogeschool in opdracht van FVIB bij zo’n 750 vrije beroepers dat 62,1% van de ondervraagde vrije beroepen problemen heeft met de instroom van medewerkers. Daarenboven ondervindt één op drie moeilijkheden met de uitstroom en één vierde met de arbeidsvoorwaarden en –omstandigheden (zoals bv. verloning, coachen en motiveren van medewerkers). Om tegemoet te komen aan de nood aan herkenbare sectorspecifieke instrumenten en ondersteuning op het vlak van personeelsbeleid, start FVIB met een project ‘HRM in het vrije beroep’ met de steun van het Europees Sociaal Fonds.

In 2010 stelden 38.999 werkgevers-vrije beroepen in België samen 252.135 mensen tewerk. Dat zijn dus gemiddeld 6,5 werknemers per werkgever. Sinds vorig jaar zijn er 4.366 meer arbeidsplaatsen gecreëerd, een stijging van 2%. Doorheen de jaren en zelfs tijdens de financieel-economische crisis blijft het vrije beroep een stabiele en zelfs groeiende werkgever. Vrije beroepen zijn in de eerste plaats minder conjunctuurgevoelig. Ook gaan steeds meer (solo)beroepsbeoefenaars samenwerken. In dergelijke grotere groepspraktijken kan het dan noodzakelijk zijn om secretariaatsmedewerkers (receptie, regelen afspraken) of andere ondersteunende werknemers (tandartsassistent) in dienst te nemen. Daarnaast is de sector is een aantrekkelijke werkgever. Een vrij beroeper trekt zijn unieke vertrouwensrelatie met zijn patiënt/cliënt graag door naar zijn werknemers.

Enquête HRM in het vrije beroep
In opdracht van FVIB hield de Arteveldehogeschool een enquête bij zo’n 750 vrije beroepsbeoefenaars over HRM-beleid. Uit de rondvraag blijkt dat 62,1% moeilijkheden heeft met de instroom van medewerkers (rekrutering, selectie), vooral voor inhoudelijke functies (bv. tandartsassistent). De aanwervingstijd is hierbij een belangrijke factor. Zo geraken vacatures bij vier op tien respondenten na één tot drie maanden ingevuld. Eén op tien vindt geen of pas na zeer lange tijd een juiste medewerker. De belangrijkste rekruteringskanalen voor vrije beroepers zijn – in deze volgorde – persoonlijke contacten, stageplaatsen en de VDAB. Zeven op tien praktijkhouders houdt zich zelf bezig met het personeelsbeleid. 21,3% besteedt het hrm-beleid uit.

Project ‘HRM in het vrije beroep’
Voor de steeds grotere werkgever in het vrije beroep is de afwezigheid van sectorspecifieke tools en begeleiding inzake HRM een belemmering in de uitbouw van zijn praktijk. Daarom start FVIB het project ‘HRM in het vrije beroep’ met de steun van het Europees Sociaal Fonds. Ze zal gedurende drie jaar instrumenten (toetsingslijsten, tips&trics vormingssessies…) ontwikkelen die op zeer sectorspecifieke HRM-vraagstukken inspelen, zoals coaching en motivering, rekrutering&selectie, competentiemanagement en werk- en organisatieafspraken.   

Meer info: Sanderijn Vanleenhove, woordvoerder, 0479 44 50 78, sanderijn.vanleenhove@unizo.be.