Printversie

Actief cliŽnten/patiŽnten werven brug te ver

Vrije beroepen mogen cliënten werven. Dat besliste het Europees Hof van Justitie op 5 april na een klacht van een fiduciair bedrijf tegen de Franse deontologische code van boekhouders-experten. De stafhouder van de Brusselse Franstalige Balie reageerde gisteren scherp op deze uitspraak. De uitspraak zet de deur open naar een commerciële uitoefening van de vrije beroepspraktijk. FVIB, de Federatie voor Vrije en Intellectuele Beroepen, reageert voorzichtig op de uitspraak. “Een louter commerciële benadering van het vrije beroep zou inderdaad afbreuk doen aan zijn essentie van en maatschappelijke waarde”, zegt Jan Sap, secretaris-generaal van FVIB. “Vrije beroepen moeten toegang krijgen tot publiciteit en marketing, met respect voor de deontologie. Dit zijn belangrijke elementen in het ondernemerschap en vrije beroepen zijn in de eerste plaats nog steeds ondernemers. Maar actief cliënten of patiënten werven, dat lijkt ons een brug te ver”, aldus nog Sap. Samen met de 18 aangesloten beroepsorganisaties zoekt FVIB in een werkgroep deontologie hoe de huidige plichtenleren vertaald kunnen worden naar de hedendaagse maatschappij en tegelijk de essentie van het vrije beroep kunnen behouden. 

Vrije beroepen zijn ondernemers. Dit betekent dat ook zij economische doelstellingen nastreven en winstoptimalisatie ambiëren. En om hun vrije beroepspraktijk rendabel te houden, moeten ook zij voldoende cliënten/patiënten hebben. Publiciteit en marketing zijn daarbij essentiële vehikels. FVIB pleit voor meer aandacht voor deze en andere ondernemersvaardigheden in de basisopleidingen en permanente vorming van vrije beroepen.  Maar dit moet steeds met respect voor de deontologie gebeuren.  Een deregulering of ‘vermarkting’ van het vrije beroep, zoals Europa wil, holt de essentie van het vrije beroep uit: hun onafhankelijke positie en maatschappelijke waarde. In een werkgroep deontologie zoekt FVIB samen met de 18 aangesloten beroepsorganisaties naar een passend antwoord op vooral het hedendaagse Europees beleid. Daarbij denkt ze vooral aan het mededingingskader en de wet Marktpraktijken. 


Meer info: Sanderijn Vanleenhove, woordvoerder, 0479 44 50 78, sanderijn.vanleenhove@unizo.be