Printversie

Dag van het Vrije Beroep 2011

Op de Dag van het Vrije Beroep 2011 stonden de zelfstandige zorgverstrekkers centraal. In het panel zetelden daarom apothekeres Hilde Deneyer (voorzitter van ons overleg zelfstandige zorgverstrekkers en ondervoorzitter APB), Dirk Dewolf (adjunct-kabinetchef kabinet Vandeurzen) en Ri De Ridder (directeur-generaal dienst geneeskundige verzorging RIZIV). De verwelkoming gebeurde door voorzitter Johan De Leenheer, het slotwoord was in handen van secretaris-generaal Jan Sap. Een smakelijke receptie sloot de avond af. 

Voor meer info over de jaarlijkse Dag van het Vrije Beroep, klik hier

(Foto's: Studio Dann, www.dann.be)

Recent getweet
12 november
=═ We eindigen de week met onze laatste infographic ihkv de #Polsslag: 36.912 VB'ers in de prov West-Vlaanderen. Gemiddeld worden er hier 6 werknemers per werkgever tewerkgesteld! =╚ Meer over de trends en cijfers? =I https://t.co/9ChhP8CsIS @UNIZOwvl #vrijeberoepen https://t.co/yUfYjYkVMa