Printversie

PatiŽnt stelt steeds vaker zelf diagnose

Patiënten zoeken eerst zelf informatie over hun probleem op, stellen een diagnose en gaan pas dan op raadpleging. Dat zegt 7 op 10 respondenten in een enquête van de Federatie voor Vrij en Intellectuele Beroepen (FVIB) bij bijna 800 zelfstandige zorgverstrekkers (o.a. artsen, tandartsen, kinesitherapeuten, apothekers en verpleegkundigen) over onder meer de relatie met de patiënt. De patiënt van vandaag is zeker mondiger dan vroeger. Zo vragen patiënten volgens de helft van de ondervraagden een second opinion. 8 op tien zegt dat zijn patiënten veeleisender zijn in vergelijking met vroeger. 4 op tien zelfstandige zorgverstrekkers krijgt meer te maken met verbale agressie, wanbetaling en overvallen. FVIB hield de enquête naar aanleiding van de Dag van het Vrije Beroep van deze avond met de focus op de medische sector. Om de zelfstandige zorgverstrekkers in de kijker te plaatsen, plant FVIB een imagocampagne. Enerzijds moet die de aantrekkelijkheid van het beroep van zelfstandige zorgverstrekker verhogen. Veel zelfstandige zorgverstrekkers zijn vandaag immers knelpuntberoepen. Anderzijds zal wederzijds respect tussen patiënt en zorgverstrekker centraal staan. FVIB vraagt hiervoor de medewerking van de Vlaamse Overheid en het Vlaams Patiëntenplatform.

De relatie met de patiënt is voornamelijk positief te noemen. Het overgrote merendeel van de respondenten zegt dat zijn patiënten waardering hebben voor zijn beroep (75,7%). Daar staat tegenover dat volgens 83% van de ondervraagden patiënten steeds vaker hogere eisen stellen. De patiënt is daarnaast mondiger. Bij één op twee respondenten vraagt de patiënt een second opinion. Dat wijst niet noodzakelijk op een gebrek aan vertrouwen. De patiënt is een kind van zijn tijd waarbij één mening vaak niet voldoende is. Zes op tien patiënten heeft voor zichzelf al een diagnose gesteld voor ze langskomen. Vandaag beschikt de patiënt over meer informatiemedia, met het internet op kop. Beetje tegenstrijdig met de mondigheid van de patiënt is dat volgens slechts 16% van de ondervraagden patiënten hun dossier opvragen. Nochtans hét overzicht bij uitstek van de eigen medische geschiedenis.
51,4% geeft aan dat patiënten vaker hun afspraken niet nakomen. 4 op tien respondenten krijgt meer dan vroeger te maken met verbale agressie en overvallen. Fysieke agressie komt – gelukkig – slechts bij 7% van de ondervraagden vaker voor. 4 op tien krijgt ten slotte te maken met wanbetaling. Per beurt laten betalen (bijvoorbeeld bij kinesitherapeuten) kan volgens FVIB soelaas brengen. Net als elektronisch betalen. Een veralgemening van de derdebetalersregeling is voor FVIB geen optie. Gezondheidszorg kost geld en de patiënten moet zich hier bewust van blijven.

Imagocampagne
Vandaag staan onder meer kinesitherapeuten, verpleegkundigen, tandartsen en huisartsen op de lijst van knelpuntberoepen. Om de aantrekkelijkheid en het imago van die beroepen en de zelfstandige zorgverstrekkers in het algemeen te verhogen, plant FVIB een imagocampagne. Daarnaast wil ze in die campagne focussen op het wederzijdse respect tussen de patiënt en zijn beroepsbeoefenaar. FVIB zal op de Dag van het Vrije Beroep, vanavond, hiervoor uitdrukkelijk de medewerking vragen van de Vlaamse Overheid. Ze zoekt ook samenwerking met het Vlaams Patiëntenplatform.

Dag van het Vrije Beroep
FVIB hield de enquête naar aanleiding van de ‘Dag van het Vrije Beroep’ van deze avond, een jaarlijks initiatief dat beroepsbeoefenaars, beleidsmakers, bestuursleden en partners van het vrije beroep samen brengt. Dit jaar ligt de focus op de medische sector. Onder meer een debat tussen Ri De Ridder, directeur-generaal dienst geneeskundige verzorging RIZIV, minister Vandeurzen en beroepsbeoefenaar Hilde Deneyer staan op het programma.

Meer info: Sanderijn Vanleenhove, woordvoerder, 0479 44 50 78