Printversie

Apothekers uitgesloten van actie 'Met Belgerinkel naar de winkel'. FVIB begrijpt standpunt Orde Apothekers niet.

Apothekers die deelnemen aan de actie ‘Met Belgerinkel naar de winkel’ overtreden de deontologie. Dat is het standpunt van de Orde van Apothekers. ‘Met Belgerinkel naar de winkel’ is een initiatief van UNIZO, de Bond Beter Leefmilieu en de Christelijke Mutualiteit. De Federatie voor Vrije en Intellectuele Beroepen (FVIB), aangesloten bij UNIZO, betreurt de houding van de Orde. “De actie heet inderdaad ‘met Belgerinkel naar de winkel’, maar het woord ‘winkel’ is niet de essentie. De actie gaat over mensen op de fiets krijgen om inkopen te doen, de focus ligt op gezondheid. Een apotheker is zoals de Orde het zelf benadrukt ‘een gezondheidsbeoefenaar die zijn professionaliteit ten dienste stelt van de volksgezondheid’. Hij kan de actie dus net bij uitstek ondersteunen”, zegt Jan Sap, secretaris-generaal van FVIB.  Apothekers die toch deelnemen aan de actie kunnen een sanctie oplopen. FVIB vraagt de Orde een pragmatische houding aan te nemen en niet op te treden bij klachten.

‘Met Belgerinkel naar de winkel’ wil mensen aanmoedigen om voor hun inkopen op de fiets te springen. Gezondheid staat met andere woorden centraal, niet het verkopen. Net daarom zijn behalve UNIZO ook de Bond Beter Leefmilieu en de Christelijke Mutualiteit partner. Apothekers kunnen volgens FVIB de actie perfect dragen. Zij hebben een zorgverstrekkende functie.

De actie is dit jaar bovendien al aan haar tiende editie toe en loopt van 7 mei tot 11 juni. Sinds begin februari kunnen deelnemers intekenen. Zoals elk jaar schreef in nagenoeg elke participerende gemeente minstens één apotheek in. Dat de Orde pas bij deze tiende editie en midden in de inschrijvingsperiode een standpunt inneemt, is dan ook wat ongelukkig. 

Apothekers die toch deelnemen, lopen bij een klacht het risico op een deontologische sanctie door de Provinciale Raad. De straf kan gaan van een schriftelijke aanmaning tot een tuchtprocedure. FVIB vraagt de Orde om begrip te tonen en niet te sanctioneren. De Federatie zal hierover nog een brief sturen. FVIB zal de apothekers sensibiliseren over het standpunt van de Orde.

www.belgerinkel.be

Meer info: Sanderijn Vanleenhove, woordvoerder FVIB, 0479 44 50 78.