Printversie

Afspraken nakomen is kwestie van respect. FVIB vraagt bewustwording patiŽnten/cliŽnten

Afspraken nakomen is een kwestie van respect”, zegt Jan Sap, secretaris-generaal van de Federatie voor Vrije en Intellectuele Beroepen (FVIB) n.a.v. de studie over het stijgende aantal gemiste afspraken van patiënten bij artsen in de SudPress vandaag. “Niet alleen artsen krijgen te maken met gemiste afspraken. Ook andere vrije beroepen, zoals tandartsen of advocaten kennen het probleem. Niet alleen verliest de beroepsbeoefenaar hierdoor tijd en inkomen, maar bovendien hebben ook de andere patiënten/cliënten er hinder van.” FVIB vraagt meer respect voor de dienstverlening van vrije beroepen. FVIB beklemtoont dat het merendeel van de patiënten/cliënten wel afspraken nakomt. Ten slotte wil FVIB de verantwoordelijkheid niet alleen bij de patiënten/cliënten leggen. Ook de vrije beroepen zelf moeten het tijdstip van de gemaakte afspraken zoveel mogelijk nakomen. “We moeten dus spreken van een wederzijds respect”, besluit Jan Sap.

Uit de enquête blijkt dat bijna de helft van de ondervraagden een schadevergoeding eist voor de gemiste consulatie. FVIB kan zich hierin vinden. Ze verwijst naar de schadevergoeding die twee patiënten vorig jaar aan een tandarts moesten betalen. Een gemiste afspraak betekent voor een vrij beroeper nu eenmaal minder inkomen.

Wel benadrukt FVIB dat dienstverleners een proces best pas als laatste redmiddel gebruiken. Ze adviseert vrije beroepen om hun patiënten/cliënten zoveel mogelijk bewust te maken van het belang om afspraken na te komen. Dat kan via automatische herinneringen per mail gekoppeld aan de elektronische agenda of telefonische herinneringen.

Meer info: Sanderijn Vanleenhove, woordvoerder, 0479 44 50 78, sanderijn.vanleenhove@unizo.be