Printversie

WCO ook onvoldoende bekend bij dienstverleners. FVIB lanceert www.wco.be

  • FVIB richtte al in 2010 multidisciplinaire werkgroep WCO op: CAP-Netwerk Vlaanderen.
  • CAP-Netwerk bereid tot overleg en samenwerking met VBO

“Inderdaad, de Wet op de Continuïteit van Ondernemingen is onvoldoende gekend door ondernemers. Maar ook door de dienstverleners, zoals advocaten, accountants en boekhouders.” Hiermee reageert Jan Sap, secretaris-generaal van de Federatie voor Vrije en Intellectuele Beroepen (FVIB) op de communicatie vandaag rond de WCO. “Nochtans zijn het net die dienstverleners die de WCO als alternatief aan ondernemers in moeilijkheden kunnen aanreiken.” Om de wet vooral bij die doelgroep beter bekend te maken, richtte FVIB al in 2010 het CAP-Netwerk Vlaanderen op (CAP: Continuïteit-Assistentie-Preventie). Het CAP-Netwerk verenigt zowel juridische, economische beroepsbeoefenaars, magistraten als UNIZO die allen betrokken zijn bij de toepassing van de WCO. FVIB reikt hiermee meteen de hand naar VBO die een gelijkaardige multidisciplinaire werkgroep wil oprichten. “We moeten het warm water niet opnieuw uitvinden. De werkgroep bestaat al meer dan een jaar en we hebben al verschillende initiatieven genomen. In elk geval zijn we bereid tot overleg en samenwerking met VBO”, aldus Jan Sap. Vandaag lanceert CAP naar aanleiding van twee jaar WCO de website www.wco.be. Uniek in Vlaanderen. Geen enkele andere site bundelt informatie over de WCO voor zowel ondernemers als dienstverleners. 

De Wet op de Continuïteit van Ondernemingen (WCO) biedt schuldenaars drie alternatieven. Met een minnelijk akkoord kiest de schuldenaar vrij met welke schuldeiser(s) hij een akkoord sluit en welke afspraken hij tot afbetaling maakt. De rechtbank houdt toezicht over de procedure. Een collectief akkoord is een tweede optie. Hier stelt de schuldenaar een reorganisatieplan op dat een meerderheid van schuldeisers moet goedkeuren. Ten slotte is er de overdracht onder gerechtelijk gezag, waarbij een gerechtsmandataris verantwoordelijk is voor de overdracht van de onderneming.

CAP-Netwerk Vlaanderen
In navolging van het Waalse CAP Réseau van Alain Zenner richtte het FVIB in juni 2010 het CAP-Netwerk Vlaanderen op om de WCO nauw op te volgen. CAP staat voor Continuïteit, Assistentie en Preventie. Het CAP-Netwerk groepeert experten die elk vanuit een verschillend vakgebied met de WCO werken: magistraten, advocaten, bedrijfsjuristen, notarissen, accountants, belastingconsulenten, bedrijfsrevisoren, boekhouders, fiscalisten, professoren, organisaties inzake preventief bedrijfsbeleid en faillissementsbegeleiding, overheidsinstellingen, UNIZO en FVIB. Professor Melissa Vanmeenen (UA) is de voorzitter. Het CAP-Netwerk wil ondernemers en dienstverleners over de WCO informeren via een website en via vormingsactiviteiten. Het CAP-Netwerk wil tevens beleidsaanbevelingen formuleren over de WCO. In het licht hiervan werkt CAP in overleg met alle betrokken beroepsbeoefenaars aan een inventaris van alle knelpunten binnen de WCO. Het CAP-Netwerk is in feite de multidisciplinaire werkgroep die VBO wil oprichten. CAP-Netwerk Vlaanderen staat in elk geval open voor overleg en samenwerking.

www.wco.be
Vandaag lanceert het CAP-Netwerk Vlaanderen de website www.wco.be. De webstek is  er vooral voor de dienstverleners. Maar ook  ondernemers vinden er  in een apart luik basisinformatie over de WCO. Naast een voorstelling van het CAP-Netwerk en zijn activiteiten, vinden bezoekers op de website informatie over de WCO en de toepassing ervan. Daarnaast publiceert de site actuele statistieken m.b.t. de WCO. Ten slotte wil de site met behulp van een reactieformulier een dialoog aangaan met alle partijen die een rol spelen binnen de WCO. Zo kan het CAP-Netwerk nog gerichter beleidsaanbevelingen opstellen.

Meer info: Sanderijn Vanleenhove, woordvoerder FVIB, 0479 44 50 78, sanderijn.vanleenhove@unizo.be.