Printversie

Landmeters-experten mandaat voor schattingsverslagen. FVIB: "Besteed meer overheidstaken uit aan vrije beroepen."

Landmeters-experten kunnen schattingsverslagen opmaken voor openbare besturen. Gisteren keurde het Vlaams Parlement hierover een ontwerp van decreet goed.  De Federatie voor Vrije en Intellectuele Beroepen (FVIB) en de bij haar aangesloten Koninklijke Confederatie van Landmeters-Experten (KCLE) zijn tevreden. ‘Een opsteker voor het beroep van landmeter-expert’, noemt FVIB-secretaris-generaal Jan Sap dit voorstel. ‘Het is een mooi voorbeeld van hoe vrije beroepen taken van de overheid kunnen overnemen. FVIB pleit hier al langer voor. Zo’n systeem is kostenbesparend. Bovendien is het in dit geval ook noodzakelijk. De aankoopcomités en ontvangers kampen met vertraging die de landmeters-experten kunnen wegwerken’. KCLE-voorzitter Albert Vanderlinden benadrukt dat dit ontwerpdecreet de ‘landmeter-expert erkent als onafhankelijk expert met kwaliteitsgarantie.’ KCLE is al langer bezig met kwaliteitsnormen voor landmeters-experten, maar deze zijn niet officieel erkend. ‘Een volgende stap moet de oprichting van een wettelijke Orde zijn. Deze kan de kwaliteitsnormen opleggen aan alle landmeters-experten en de naleving ervan controleren.’

Wanneer openbare besturen bijvoorbeeld onroerende goederen willen aankopen of verkopen of een huurovereenkomst willen afsluiten, dan is een schattingsverslag noodzakelijk. Tot nu kunnen enkel aankoopcomités of ontvangers van registratie een schattingsverslag opmaken.  Maar die hebben vandaag te maken met een ernstige achterstand voor de te behandelen dossiers.

Het goedgekeurde ontwerp van decreet geeft nu ook erkende landmeters-experten een mandaat voor schattingsverslagen. FVIB is al langer vragende partij dat vrije beroepen taken van overheden overnemen. België besteedt vandaag in vergelijking met andere Europese landen nauwelijks taken uit. Nochtans is dit wel een manier om kosten te besparen en administraties af te slanken.

KCLE breekt naar aanleiding van dit decreet opnieuw een lans voor de oprichting van een wettelijke Orde. Vandaag bestaat een Federale Raad van Landmeters-experten. Deze heeft niet dezelfde bevoegdheden als een Orde, aldus KCLE. Zo werkt KCLE al jaren aan kwaliteitsnormen voor landmeters-experten, maar er is vandaag geen instantie die ze wettelijk kan afdwingen. Een Orde zou dit moeten verhelpen.

Meer info: Sanderijn Vanleenhove, woordvoerder, 0479 44 50 78, sanderijn.vanleenhove@unizo.be