Printversie

Federatie Vrije Beroepen sluit samenwerkingsovereenkomst met MKB Nederland

“Vandaag zijn de beroepscorporaties van vrije beroepen zelf verantwoordelijk voor wat reilt en zeilt in hun beroepsgroep. Deze zelfregulering is inherent aan het vrije beroep. Toch moeten beroepscorporaties bereid zijn verantwoording af te leggen. Dat komt de transparantie ten goede.” Dat zegt Jan Sap, secretaris-generaal van de Federatie voor Vrije en Intellectuele Beroepen (FVIB) naar aanleiding van haar samenwerkingsakkoord met de Koninklijke Vereniging MKB Nederland.  “Met het oog op meer Europese wetgeving en bijhorende controles moeten we durven streven naar een gereguleerde zelfregulering. Daarnaast moeten we op Europees vlak als interprofessionele organisaties de krachten bundelen.” MKB Nederland en FVIB willen via hun samenwerking meer wegen op het beleid en grensoverschrijdende kennis-en ervaringsuitwisseling organiseren. In een apart project met de steun van EFRO voeren MKB en FVIB onderzoek naar multidisciplinaire samenwerking in het vrije beroep.

De Koninklijke Vereniging MKB Nederland, met zetel in Den Haag, is de grootste ondernemersorganisatie van Nederland. Zij vertegenwoordigt 150 brancheorganisaties en 600 ondernemersverenigingen en regioleden, samen goed voor ruim 186.000 bedrijven. MKB Nederland bestaat sinds 1995, maar haar eerste voorganger is van 1902. De Vereniging is opgebouwd uit verschillende clusters: zakelijke dienstverlening, detailhandel, zorg en publieke dienstverlening, industrie & bouw en vrije tijd & zakelijke gastvrijheid. FVIB zal vooral met de cluster zakelijke dienstverlening samenwerken. Voor FVIB is dit het tweede akkoord met een buitenlandse organisatie. Eind augustus sloot FVIB een overeenkomst met het Duitse BFB.

Door de krachten te bundelen, willen FVIB en MKB Nederland in de eerste plaats sterker staan om de belangen van vrije beroepen te verdedigen op Europees niveau. Daarnaast plannen de organisaties grensoverschrijdende activiteiten en wensen ze informatie uit te wisselen.

In een apart project dat de steun krijgt van het Europees Fonds voor Ruimtelijke Ontwikkeling (EFRO) en het Agentschap Ondernemen, leggen MKB Nederland en FVIB de landelijke deontologische voorwaarden inzake multidisciplinaire samenwerking tussen vrije beroepen naast elkaar. Daarnaast gaan ze na welke juridische constructies er in beide landen bij samenwerken mogelijk zijn. 

kleinDSC02656
v.l.n.r.: Jan Sap (secretaris-generaal FVIB), Johan Deleenheer (voorzitter FVIB), Anne-Marike van Arkel (voorzitter cluser zakelijke dienstverlening MKB) en Marcel Braakman (secretaris cluster zakelijke dienstverlening MKB)

Efro_logos_nieuw_VIA[1]