Printversie

Open brief: Voorstel Onkelinx over numerus clausus doet onnodig stof opwaaien

Antwoord van minister Onkelinx op onderstaande open brief

Studenten en docenten schudden het zomerstof nog maar goed en wel van zich af, of mevrouw Onkelinx acht het nodig meteen met de grove borstel enkele uitspraken te lanceren. Schaf de numerus clausus voor artsen af, liet ze duidelijk verstaan. “Laat ons ophouden de toegang tot de zorg te beperken door quota”.

Ongelukkig. Zo kan je het voorstel van mevrouw Onkelinx op zijn zachtst gezegd noemen. Zeker in een week waarin media andere geluiden laten horen. Een student die niet slaagt, kost overheid en ouders 40.000 euro. Opleidingen met een toelatingsproef kennen daarentegen een hoger slaagcijfer. De metaalsector kampt met een tekort aan burgerlijk ingenieurs. Als oplossing vraagt Agoria een herinvoer van de toelatingsproef. Economen, studenten, onderwijskoepels en rectoren geraken het niet eens of er nu een toelatingsproef dan wel een oriëntatieproef of geen van beide voor alle opleidingen moet komen. En dan pleit minister Onkelinx in hetzelfde rondje opleidingsberichten voor de afschaffing van de numerus clausus voor artsen, want “Ze behouden heeft geen zin meer”.

Noem me achterdochtig, maar valt hier niet enige onlogica te bespeuren? Bij de Federatie voor Vrije en Intellectuele Beroepen (FVIB) zijn de voornaamste beroepsorganisaties uit de medische sector aangesloten. We kunnen bijgevolg perfect inschatten wat daar leeft. Een afschaffing van de numerus clausus staat in de sector in elk geval niet op het verlanglijstje. De quota geraken nu al niet ingevuld. Of denkt mevrouw Onkelinx echt dat er met het verdwijnen van de numerus clausus nu plots dozijnen meer huisartsen zullen afstuderen? Mij lijkt het belangrijker om als overheid te investeren in de sociale randvoorwaarden en financiële regeling van het beroep dan te sleutelen aan de opleidingsvoorwaarden. De return on investment zal groter zijn. Met andere woorden, minister Onkelinx moet eindelijk werk maken van de aantrekkelijkheid van het beroep. Zo trekken – of vluchten? – jaarlijks wellicht minder artsen naar het buitenland dan nu.

Ik ben het eens met het bij FVIB aangesloten Vlaams Artsensyndicaat en met vele anderen. Raak niet aan de numerus clausus, gecombineerd met een toelatingsproef. Dat heeft niets te maken met het kunstmatig afschermen van opleidingen. Laat staan met “Een beperking van de toegang tot zorg”, zoals minister Onkelinx liet weten. Wel integendeel, het gaat hier kwaliteitsbewaking. En de vraag om te zoeken naar échte oplossingen om het beroep aantrekkelijker te maken.

Jan Sap

Jan Sap is secretaris-generaal van de Federatie voor Vrije en Intellectuele Beroepen (FVIB), geassocieerd met UNIZO. Zij overkoepelt 18 beroepsorganisaties van vrije beroepen, waaronder het Vlaams Artsensyndicaat (VAS), en duizenden individuele UNIZO/FVIB-leden. De auteur steunt het behoud van de numerus clausus voor artsen en bepleit het aantrekkelijker maken van het beroep.