Printversie

Ondertekening van samenwerkingsovereenkomst met Duitse BFB

Op 26 augustus 2010 ondertekenden we een samenwerkingsovereenkomst met de Duitse zusterorganisatie Bundesverband der Freien Berufe (BFB). Via deze samenwerking willen we grensoverschrijdend kennis en ervaringen uitwisselen, gezamenlijk activiteiten organiseren en meer wegen op het Europese beleid. 

Klik hier voor de samenwerkingsovereenkomst.

Meer info over BFB: www.freie-berufe.de

Recent getweet
20 januari
=¡ Het aanbod aan #ervaringssessies binnen Connect al gezien? 1ã Het boekhoudk. en fiscaal aspect van inkomsten uit #intellectueleeigendom en 2ã #internationaal #ondernemen! =I Alle info op: https://t.co/nBDazeTwZB https://t.co/koQCHcQLon