Printversie

Zelfstandige zorgverstrekkers mogen weer ondernemen met Flanders' Care

‘Zelfstandige zorgverstrekkers zijn voor patiënten het eerste aanspreekpunt. Zij zijn een belangrijke schakel in de gezondheidszorg. Zelfstandige zorgverstrekkers kregen vandaag dan ook terecht een expliciete rol in het project Flanders’ Care.’ De Federatie voor Vrije en Intellectuele Beroepen (FVIB) en de aangesloten beroepsorganisaties van zelfstandige zorgverstrekkers (APB-VAS-NVKVV-VVT en Axxon) reageren hiermee positief op het vandaag voorgestelde Flanders’ Care van de Vlaamse Overheid. Het FVIB-overleg zelfstandige zorgverstrekkers bekijkt hoe de beroepsbeoefenaars deze rol concreet kunnen invullen.
 
Het project ‘Flanders’ Care’ van de Vlaamse Overheid wil het aanbod van kwaliteitsvolle zorg verbeteren door innovatie en ondernemerschap. Flanders’ Care brengt hiervoor zorginstellingen, zorgverstrekkers, kennisinstellingen en bedrijven samen. Samen moeten ze zorgen voor innoverende en praktijkgerichte oplossingen. 

FVIB en het overleg zelfstandige zorgverstrekkers zijn tevreden dat Flanders’ Care een expliciete taak ziet voor de zelfstandige zorgverstrekkers. De Federatie heeft altijd aangedrongen op een grotere rol voor de zelfstandige zorgverstrekkers in de gezondheidszorg. Zij staan door de laagdrempeligheid en permanente beschikbaarheid dicht bij de bevolking. Zij beschikken over de competenties en weten welke opgebouwd moeten worden om innovatieve oplossingen in de zorgsector te vinden. Net deze competentieopbouw is een streefdoel van Flanders’ Care. Belangrijk is ook dat Flanders’ Care zelfstandige zorgverstrekkers weer laat ondernemen.

Meer info: Sanderijn Vanleenhove, woordvoerder, 0479 44 50 78, sanderijn.vanleenhove@unizo.be.
www.fvib.be

Het overleg zelfstandige zorgverstrekkers van FVIB is een maandelijks  interprofessioneel overlegplatform met de Algemeen Pharmaceutische Bond (APB), het Nationaal Verbond der Katholieke Vlaamse Verpleegkundigen en Vroedvrouwen (NVKVV), Axxon. Kwaliteit in Kinesitherapie, het Vlaams Artsensyndicaat (VAS) en het Verbond der Vlaamse Tandartsen (VVT).